Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Інформаційна картка адміністративної послуги

 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

 Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради 

1

Місцезнаходження

вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область

2

Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа,  четвер

з 8.00год. до 17.15 год

 п’ятниця з 8.00год. до 16.00год.

Часи прийому суб’єктів звернень :

- понеділок, середа з 09.00 год. до 12.00 год.

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(04596) 46 086

 0800303171

 e-mail: [email protected]

веб-сайт: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України  «Про регулювання містобудівної  діяльності» ( стаття 27)

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 05.07.2011 № 103, зареєстрований у Міністерстві юстиції України за  № 902/19640 від 22.07.2011 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Виникнення намірів забудови присадибної земельної ділянки та необхідність отримання вихідних даних для проектування

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  • документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
  • документ, що посвідчує особу та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності);
  • ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
  • проект будівництва (за наявності);
  • топографічне знімання М 1:500, завірене виконавцем робіт (в паперовому та електронному вигляді в форматі DWG в СК63) з нанесенням меж земельної ділянки та суміжних землекористувачів, наявні інженерні мережі, червоні лінії згідно з наявною містобудівною документацією.

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 Документи подаються суб’єктом звернення особисто або надсилаються поштою, уповноваженим представником.

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно 

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • подання замовником неповного пакета документів,
  • виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
  • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам відповідної містобудівної документації, будівельним нормам, державним стандартам і правилам

14

Результат надання адміністративної послуги

Отримання права на оформлення дозвільного документа на початок будівельних робіт. 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або довіреною особою (при наявності завіреної в установленому порядку довіреності) 

 


 

1.  Зразок заяви
СКАЧАТИ ФАЙЛ