Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Видача містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

Інформаційна картка адміністративної послуги

 Видача містобудівних умов та обмежень для проектування

 об’єкта будівництва

(назва адміністративної послуги)

 Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради 

1

Місцезнаходження

вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область

2

Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа,  четвер

з 800год. до 17 15год

 п’ятниця з 8.00год. до 16.00год.

Часи прийому суб’єктів звернень :

- понеділок , середа:

 з 09.00 год. до 12.00 год.

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(04596) 46 086

 0800303171

 e-mail: [email protected]

веб-сайт: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України  «Про регулювання містобудівної  діяльності» ( частини 3-8

статті 29)

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 06.11.2017 №289  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.11.2017 за №1437/31305 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Виникнення намірів забудови земельної ділянки та необхідність отримання вихідних даних для проектування

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  • документ, що посвідчує особу та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру – для фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи;
  • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
  • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
  • витяг із Державного земельного кадастру;
  • містобудівний розрахунок (визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об'єкта будівництва (за наявності).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 Документація подається особисто або довіреною особою (при наявності завіреної в установленому порядку довіреності)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно 

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання містобудівних умов та обмежень, згідно із встановленим вичерпним переліком;
  • виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
  • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам відповідної містобудівної документації, будівельним нормам, державним стандартам і правилам.

14

Результат надання адміністративної послуги

Отримання вихідних даних для проектування об'єкта будівництва  

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або довіреною особою (при наявності завіреної в установленому порядку довіреності) 

 

 

 

1.  Зразок заяви
СКАЧАТИ ФАЙЛ