Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Державна реєстрація та видача свідоцтва про смерть

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація та видача свідоцтва про смерть

(назва адміністративної послуги)

 

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОСВІДЧЕНЬ ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, будинок 171

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

09:00-16:00

П’ятниця

09.00-15:00

Обідня перерва

12:00-13:00

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт

+38(04596) 45-884, е-mail: [email protected], http://novipetrivtsi-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання

адміністративної послуги

4

Закони України

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єктом звернення безпосередньо подаються:

1. Документ встановленої форми про смерть, виданий  закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;

       або  рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;

2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства), пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства) суб’єкта звернення.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація смерті проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану у день подання суб’єктом звернення безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви про державну реєстрацію смерті та документів, необхідних для такої державної реєстрації

12

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.

2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.

3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

13

Результат надання адміністративної послуги

1. Складання актового запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про смерть, довідки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації смерті

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує у відділі державної реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про смерть та довідка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян  про смерть для отримання допомоги на поховання.