Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Державна реєстрація та видача свідоцтва про шлюб

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація та видача свідоцтв про шлюб

(назва адміністративної послуги)

 

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОСВІДЧЕНЬ ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, будинок 171

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

09:00-16:00

П’ятниця

09.00-15:00

Обідня перерва

12:00-13:00

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт

+38(04596) 45-884, е-mail: [email protected], http://novipetrivtsi-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання

адміністративної послуги

4

Закони України

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява жінки та чоловіка про державну реєстрацію шлюбу

 

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява про державну реєстрацію шлюбу, встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, - заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку);

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) з відміткою про взяття на облік у військовому комісаріаті.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються жінкою та чоловіком особисто.

2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

10.1

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

 Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

 Від сплати державного мита звільняються:

  •      громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  •      громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
  •      інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  •      інваліди I та II групи.

10.2

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

За даними по реквізитах зверніться до працівника відділу реєстрації та посвідчень Петрівської сільської ради.

Призначення платежу: 

Отримувач: 

ЄДРПОУ-  

Банк отримувача: 

МФО:           

Код класифікації: 

р/р:            

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану з дотриманням строків, визначених статтею 32 Сімейного кодексу України, та з урахуванням побажань наречених

12

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1. Державна реєстрація шлюбу суперечить вимогам законодавства України;

2. З проханням про державну реєстрацію шлюбу звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

13

Результат надання адміністративної послуги

1. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;

2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкти звернення отримують свідоцтва про шлюб безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.