Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Основними завданнями відділу у сфері архітектури та містобудування є:

1. забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району Київської області (села Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області);

2. здійснення моніторингу реалізації генеральних планів сіл Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута Межигірська, стану розроблення, оновлення містобудівної документації (генеральних планів сіл, планів зонувань, детальних планів територій сіл Петрівської сільської територіальної громади), забудови та іншого використання території для містобудівних потреб;

3. організація робіт, пов'язаних із створенням  і  веденням містобудівного кадастру;

4. координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, поліпшення його архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

5. забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

6. забезпечення в межах повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і історико-культурних ландшафтів;

7. забезпечення підготовки рішень щодо планування території на місцевому рівні;

8. виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

Основними завданнями відділу у сфері земельних відносин є:

1. організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України, здійснення екологічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади;

2. забезпечення реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього середовища. 

3. вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

4. визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

5. підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

6. організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

7. здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону;

8. здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель;

9. вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.