Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

Завдання та повноваження відділу:

1. Організація роботи із забезпечення реалізації на території Петрівської сільської територіальної громади державної політики з питань освіти, соціального захисту та охорони здоров’я.

2. Створення умов для розвитку та забезпечення, в межах визначених законодавством, прав членів територіальної громади, з питань освіти, соціального захисту та охорони здоров’я  для задоволення потреб та інтересів Петрівської сільської територіальної громади.

3. Забезпечення розробки, реалізації та виконання місцевих програм з питань розвитку освіти, соціального захисту та охорони здоров’я на території Петрівської сільської територіальної громади.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань наділений такими повноваженнями.

З питань освіти:

1. Координує діяльність закладів освіти, які належать до комунальної власності Петрівської сільської ради, організовує їх матеріально-технічне забезпечення в межах повноважень.

2. Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

3. Створює необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та організацій.

4. Контролює створення умов для здобуття громадянами дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.

5. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконує відповідні програми.

6. Координує забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених сільською радою.

7. Організовує облік дітей з особливими потребами дошкільного і шкільного віку.

8. Організовує облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що проживають чи перебувають на території Петрівської сільської територіальної громади.

29. Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території Петрівської сільської територіальної громади.

10. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх та дошкільному навчальних закладах.

11. Організовує роботу комісії з питань розподілу дітей в комунальні дошкільні навчальні заклади.

12. Виконує інші функції у сфері освіти, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

З питань соціального захисту:

1. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення та додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету.

2. Організовує роботу щодо надання матеріальної допомоги:

- дітям-сиротам; дітям позбавлених батьківського піклування; дітям з інвалідністю; дітям з багатодітних родин;

- сім’ям, що опинились в складних життєвих обставинах;

- ветеранам війни: учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни;

- учасникам АТО, членам їх сімей;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3. Проводить урочисті заходи та вирішує питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян з нагоди ювілеїв та відзначення державних, релігійних свят, визначних дат тощо.

4. Вирішує питання щодо надання фінансової підтримки сільським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість.

5. Організовує облік соціально незахищених категорій дітей та надає допомогу у вирішенні питань їх соціального захисту.

6. Здійснює обстеження умов проживання соціально незахищених категорій дітей.

7. Організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

8. Здійснює заходи щодо виявлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та вживає заходи щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

9. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

10. Вирішує в установленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

11. Бере участь у засіданнях опікунської ради.

12. Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу осіб з  інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури.

13. Надає в межах компетенції методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї.

14. Вживає заходів щодо підтримки обдарованих дітей, а також дітей, що потребують соціальної допомоги і реабілітації, дітей з обмеженими фізичними можливостями.

15. Координує та контролює діяльність комунальних установ та закладів в сфері надання соціальних послуг.

16. Сприяє виконанню повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

17. Виконує інші функції у сфері соціального захисту, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

З питань охорони здоров’я:

1. Координує діяльність закладів охорони здоров’я, які належать Петрівській сільській територіальній громаді;

2.  Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування та забезпечення розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності.

3.  Забезпечує контроль за додержанням закладами охорони здоров'я комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади права громадян на охорону здоров'я та надання, в межах виділеного фінансування, доступного безкоштовного медичного обслуговування членам Петрівської сільської територіальної громади.

4.  Вивчає та здійснює аналіз показників стану здоров'я населення, приймає управлінські рішень по їх виконанню, здійснює контроль за вжиттям заходів щодо запобігання й зниження захворюваності, інвалідності і смертності на території Петрівської сільської територіальної громади.

5.  Забезпечує оперативний контроль за закладами охорони здоров’я комунальної власності Петрівської сільської ради, сприяння їх лікувально-профілактичному, фінансовому, матеріально-технічному забезпеченню та розвитку закладів охорони здоров’я комунальної власності.

6.  Виконує інші функції у сфері охорони здоров’я, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.