Офіційний сайт Новопетрівської сільської ради

Новопетрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Новопетрівської сільської ради

Оголошення

 

про проведення конкурсу на право оренди об'єкту, що належить до комунальної власності територіальної громади села Нові Петрівці

 

Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78.

Загальна площа (корисна), кв. м: 29,7.

Тип приміщення: нежитлове.

Характеристика об’єкта оренди: приміщення на 1 поверсі.

Технічний стан: наявність електропостачання, придатне до використання.

Балансоутримувач: КП «Новопетрівський медичний КДЦ».

Орган управління: Новопетрівська сільська рада.

Вартість об’єкту оренди , грн. без ПДВ – 339 000,00.

Конкурс відбудеться 12 листопада 2019 р. об 14 год.30 хв. в залі засідань за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171;

Остання дата прийняття пропозицій від претендентів: (10 днів з моменту оприлюднення інформації через засоби масової інформації), 05.10.2019;

Основні умови конкурсу:

1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 2 260,00 грн. (без ПДВ). Орендна ставка у % – 8.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший запропонований рівень перевищення (у %) орендної плати за базовий місяць  при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекс інфляції згідно з чинним законодавством України.

2. Використання об'єкта оренди за цільовим призначенням - розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.

3. Зобов’язання орендаря забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому нормативними актами з охорони праці, санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.

5. Страхування орендарем орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України на строк дії договору. Надання орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

6. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.

7. Орендар зобов’язаний здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом календарного місяця після підписання цього Договору укласти з орендодавцем договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг орендарю і договір компенсації плати за землю за орендовані площі.

8. Орендар зобов’язаний своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату Орендодавцю та інші платежі не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

9. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.

10. Орендар зобов’язаний: своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень; погоджувати з орендодавцем здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна, з наданням експертного висновку та проектно-кошторисної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

12. Підписання орендарем, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» згоди щодо обробки, використання та поширення персональних даних.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

- пропозицію (лист-згода) щодо виконання оголошених умов конкурсу, запропонований рівень перевищення (у %) орендної плати;

- інформацію про засоби зв’язку з претендентами на участь у конкурсі та їх реквізити;

- відомості про претендента:

а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, та/або належним чином оформлену довіреність, копію документу, що підтверджує реєстрацію фізичної особи суб’єктом підприємницької діяльності.

Документи подаються в конверті з написом «На конкурс» скріпленому на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазначенням назви, площі і розташування об’єкта оренди.

Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

 

 

 

 

23 жовтня 2019