Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради
  • Повідомлення
  • Оголошення про конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Петрівської сільської ради

Оголошення про конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Петрівської сільської ради

Оголошення про конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Петрівської сільської ради

 

1. Правові підстави проведення конкурсу

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 17 червня № 162 «Про оголошення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Петрівської сільської ради», рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради  від 07 липня № 202 «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Петрівської сільської ради».

2. Найменування та місцезнаходження закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської сільської ради, місцезнаходження: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, буд. 78.

3. Основні напрями діяльності підприємства, статут та структура закладу

Основні напрями діяльності та оганізаційна структура підприємства визначається Статутом, що додається нижче.

4. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Загальний фонд місцевого бюджету – 7 млн. 739 тис. 786 грн. Кошти НСЗУ –6 млн. 211 тис. 764 грн.

5. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Прийом документів здійснюється Петрівською сільською радою щодня з 08.00 до 17.15 (п'ятниця до 16.00), крім вихідних днів з 11 липня 2022 року до 25 липня 2022 року за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171.

6. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

тел.: (04596) 45-195.

електронна пошта: [email protected].

7. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

•         копію паспорта громадянина України;

•         письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

•         резюме у довільній формі;

•         автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

•         копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

•         згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 3;

•         конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

•         довідку МВС про відсутність судимості;

•         медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

•         попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4;

•         заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5;

•         підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

8. Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції

Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Державне управління» або «Охорона здоров'я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань  «Охорона здоров'я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров'я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Державне управління».

Стаж роботи на керівних посадах:

- не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

9. Умови оплати праці керівника закладу

Умови оплати праці, визначаються на договірних засадах відповідно до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792. Посадовий оклад керівника підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

10. Дата і місце проведення конкурсу

Конкурсний відбір відбудеться 27.07.2022 о 09.00 в залі засідань адмінбудинку Петрівської сільської ради за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171.

 

 

08 липня 2022

1.  Додаток 5 ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів
СКАЧАТИ ФАЙЛ

2.  Додаток 4 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
СКАЧАТИ ФАЙЛ

3.  Додаток 3 ЗГОДА на обробку персональних даних
СКАЧАТИ ФАЙЛ

4.  Додаток 2 ЗАЯВА про допуск до участі в конкурсі
СКАЧАТИ ФАЙЛ

5.  Додаток 1 Статут
СКАЧАТИ ФАЙЛ