Звіти відстежень результативності регуляторних актів

 

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок третя сесія сьомого скликання

 

«21» грудня 2018 року

1312

РІШЕННЯ

 

 

 Про затвердження звіту

 сільського голови щодо здійснення

 Новопетрівською сільською радою

 державної регуляторної політики

 у сфері господарської діяльності за 2018 рік

 

 

Заслухавши звіт Новопетрівського сільського голови  Старенького Р.М. про здійснення державної регуляторної політики Новопетрівською сільської радою за 2017 рік, відповідно до ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

   

 сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити звіт Новопетрівського сільського голови про здійснення державної регуляторної політики в Новопетрівській сільській раді за 2018 рік (додається).

2.  Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О., забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  забезпечення законності  та громадського порядку.

 

 

 

Сільський голова                                                                  Р.М. Старенький

 

     

 

 

 

Додаток

до рішення Новопетрівської сільської ради «Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення Новопетрівською сільською радою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2018 рік»

21.12.2018 р. №1312

 

Звіт

Новопетрівського сільського голови про здійснення державної регуляторної політики на території сільської ради за 2018 рік.

 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні визначено державну регуляторну політику, яка є одним з інструментів адміністративної реформи. Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідності процедур підготовки та прийняття рішень на всіх владних рівнях. Дотримуватися принципів регуляторної політики повинні і органи місцевого самоврядування – сільські ради. В тому числі і Новопетрівська сільська рада.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно-недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

Новопетрівська сільська рада та її виконавчий комітет є регуляторними органами на  території сільської ради. Регуляторний акт – це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів готувалися аналізи регуляторного впливу згідно з вимогами Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України, проводиться відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб.

Щодо всіх проектів регуляторних актів перед винесенням їх на розгляд сільської ради:

-         оприлюднюються проекти регуляторних актів;

-         приймаються пропозиції та зауваження від мешканців села;

-         розглядаються остаточні варіанти проектів регуляторних актів;

-         виносяться проекти на розгляд сесії сільської ради.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в аналізі регуляторного впливу розробники обов'язково визначали та аналізували проблеми, які пропонувалося розв'язати шляхом державного регулювання, оцінювали важливість даної проблеми, робилось обґрунтування - чому дана проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих актів, оцінювалися всі альтернативні варіанти вирішення проблеми, створювалися механізми та розроблялися заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, обґрунтовувався термін чинності регуляторного акту, визначалися показники результативності регуляторного акта.

Всі проекти регуляторних актів відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному сайті Новопетрівської сільської ради. Протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу приймалися зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснювалося базове відстеження результативності кожного регуляторного акту.

З метою додержання принципів прозорості, врахування громадської думки, відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на всіх етапах регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет сільської ради завжди прагнув до своєчасного доведення до відома територіальної громади запланованих та прийнятих регуляторних актів.

Новопетрівською сільською радою 21 грудня 2017 року прийнято рішення №964 «Про затвердження плану діяльності Новопетрівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2018 рік»:

 

Вид проекту

Назва проекту

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

 Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік.

 

І-ІV квартал 2018 року

 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

2

Рішення сесії

Про затвердження правил благоустрою села Нові Петрівці (в новій редакції)

І-ІV квартал 2018 року

 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

 

 

Впродовж 2018 року прийнято два регуляторні акти, а саме:

-         Рішення Новопетрівської сільської ради від 08.06.2018 №1104 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»;

-         Рішення Новопетрівської сільської ради від 21.12.2018 №1317 «Про затвердження  Правил благоустрою території села Нові Петрівці».

 

 

Станом на 21.12.2018 року на території Новопетрівської сільської ради діють 8 регуляторних актів.

Перелік всіх діючих регуляторних актів Новопетрівської сільської ради та виконавчого комітету оприлюднені на офіційному сайті Новопетрівської сільської ради.

Рішенням Новопетрівської сільської ради №1311 від 21.12.2018р. затверджений наступний план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 рік:

 

Вид проекту

Назва проекту

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік

 

І-ІІ квартал 2019 року

 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

 

Секретар сільської ради                                                                  С.О. Костюк 

 

 

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Третя сесія сьомого скликання

 

24 грудня 2015 року                                                                                                               №42

  РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення Новопетрівською сільською радою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2015 рік

 

 

Заслухавши звіт Новопетрівського сільського голови  Старенького Р.М. про здійснення державної регуляторної політики Новопетрівською сільської радою за 2015 рік, відповідно до ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

   

 сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт Новопетрівського сільського голови про здійснення державної регуляторної політики в Новопетрівській сільській раді за  2015 рік (додається).

 2. Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О., забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, економічного розвитку та власності, комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та самоорганізації.

   

   

   

  Сільський голова                                                                         Р.М. Старенький

   

       

   

   

   

   

   

   

  Додаток

  до рішення Новопетрівської сільської ради «Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення Новопетрівською сільською радою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2015 рік»

  24.12.2015 р. №42

   

  Звіт

Новопетрівського сільського голови про здійснення державної регуляторної політики на території сільської ради за 2015 рік.

 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні визначено державну регуляторну політику, яка є одним з інструментів адміністративної реформи. Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідності процедур підготовки та прийняття рішень на всіх владних рівнях. Дотримуватися принципів регуляторної політики повинні і органи місцевого самоврядування – сільські ради. В тому числі і Новопетрівська сільська рада.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно-недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

Новопетрівська сільська рада та її виконавчий комітет є регуляторними органами на  території сільської ради. Регуляторний акт – це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів готувалися аналізи регуляторного впливу згідно з вимогами Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України, проводиться відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб.

Щодо всіх проектів регуляторних актів перед винесенням їх на розгляд сільської ради:

 • оприлюднюються проекти регуляторних актів;

 • приймаються пропозиції та зауваження від мешканців села;

 • розглядаються остаточні варіанти проектів регуляторних актів;

 • виносяться проекти на розгляд сесії сільської ради.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в аналізі регуляторного впливу розробники обов'язково визначали та аналізували проблеми, які пропонувалося розв'язати шляхом державного регулювання, оцінювали важливість даної проблеми, робилось обґрунтування - чому дана проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих актів, оцінювалися всі альтернативні варіанти вирішення проблеми, створювалися механізми та розроблялися заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, обґрунтовувався термін чинності регуляторного акту, визначалися показники результативності регуляторного акта.

Всі проекти регуляторних актів відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному сайті Новопетрівської сільської ради. Протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу приймалися зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснювалося базове відстеження результативності кожного регуляторного акту.

З метою додержання принципів прозорості, врахування громадської думки, відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на всіх етапах регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет сільської ради завжди прагнув до своєчасного доведення до відома територіальної громади запланованих та прийнятих регуляторних актів.

Новопетрівською сільською радою 11 грудня 2014 року прийнято рішення  №870-36-VІ «Про затвердження плану діяльності Новопетрівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2015 рік»:

Вид проекту

Назва проекту

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

Про внесення змін до рішення Новопетрівської сільської ради  від 21 січня 2011 року №51-ІV-VІ «Про встановлення місцевих податків та  зборів на території села Нові Петрівці»

I-ІІ квартал 2015 року  

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

2

Рішення сесії

Про затвердження правил благоустрою села Нові Петрівці

І-ІV квартал 2015

 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

 

 

 

На виконання плану діяльності Новопетрівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2015 рік затвердженого рішення «Про затвердження плану діяльності Новопетрівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2015 рік» №870-36-VІ  від 11.12.2014 року  прийнято новий  регуляторний акт, а саме:

- рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території територіальної громади  села Нові Петрівці» від 27 січня 2015 року №912-38-VІ.

 

Станом на 24.12.2015 року на території Новопетрівської сільської ради діють десять регуляторних актів.

 

Перелік всіх діючих регуляторних актів Новопетрівської сільської ради та виконавчого комітету оприлюднені на офіційному сайті Новопетрівської сільської ради.

Рішенням Новопетрівської сільської ради №41 від 24.12.2015р. затверджений наступний план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2016 рік:

 

Вид проекту

Назва проекту

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

Про внесення змін до рішення Новопетрівської сільської ради  від 27 січня 2015 року №912-38-VІ «Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території територіальної громади  села Нові Петрівці»

I-ІІ квартал 2016 року  

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

2

Рішення сесії

Про затвердження правил благоустрою села Нові Петрівці

І-ІV квартал 2016

 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  С.О Костюк