Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради
  • Адміністративні послуги
  • Земельні відносини
  • Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Інформаційна картка адміністративної послуги

 Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

(назва адміністративної послуги)

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради 

1

Місцезнаходження

вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область

2

Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа,  четвер

з 8.00год.   до 17.15 год

 п’ятниця з 8.00год. до 16.00год.

Часи прийому суб’єктів звернень :

- понеділок , середа:

 з 09.00 год. до 12.00 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(04596) 46 086

 0800303171

 e-mail: [email protected]

веб-сайт: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги».

Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

ст.ст. 12, 25, 80, 81, 92, 93, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 126  Земельного Кодексу України.

ст.ст. 25, 55  Закону України «Про землеустрій».

Закон України  № 2498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель  сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Прикінцеві та перехідні положення  Закону України «Про Державний земельний кадастр».

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення заявника про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява з зазначенням місця розташування земельної ділянки, її цільового призначення та площі.

2. Для фізичної особи – копія паспорта, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, національний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

3. Для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копія паспорту та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків керівника, наказ про призначення керівника.

4.1. Власникам/користувачам житлових будинків або інших будівель і споруд:

4.1.1 Копії документів, що посвідчують право власності на будівлі та споруди розташовані на вказаній у заяві земельній ділянці.

4.1.2. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

4.1.3. Копія технічного паспорта на будівлі і споруди, розташовані на вказаній у заяві земельній ділянці.

 

4.1.4. Юридичним  особам:

Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування)

 

4.2. Власникам земельної частки (паю)

4.2.1.  Копія сертифікату на право на земельну частку (пай)

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються суб’єктом звернення особисто або надсилаються поштою, уповноваженим представником.

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12

Строк надання адміністративної послуги

На протязі 10 робочих днів після проведення чергової сесії сільської ради.

У разі відмови  - протягом 3 робочих днів надається  вмотивована письмова відповідь з дня розгляду звернення на постійній комісії.

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів.

2. Виявлення в документах виправлень, недостовірних відомостей, або розбіжностей.

3. Невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та прийнятих, відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації.

4. Невідповідність документів, що посвідчують право власності на будівлі та споруди  вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення сесії про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність або у користування.

15

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення сесії видається особі, яка подала заяву, або довіреній особі за довіреністю, оформленою належним чином

16

Примітка

При зверненні до адміністратора пред’являється документ, що засвідчує особу суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи

 

1.  Зразок заяви
СКАЧАТИ ФАЙЛ