Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради
 • Адміністративні послуги
 • Містобудування
 • Внесення змін в адресу об`єкта нерухомого майна у зв’язку з об’єднанням (поділом/ виділенням частки із закінченого будівництвом об’єкта)

Внесення змін в адресу об`єкта нерухомого майна у зв’язку з об’єднанням (поділом/ виділенням частки із закінченого будівництвом об’єкта)

Інформаційна картка адміністративної послуги

 Внесення змін в адресу об'єкта нерухомого майна

у зв’язку з об’єднанням (поділом/ виділенням частки із закінченого будівництвом об’єкта)

(назва адміністративної послуги)

 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

1

Місцезнаходження

вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область

2

Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа,  четвер

з 8.00год.  до 17.15 год

 п’ятниця з 8.00год. до 16.00год.

Часи прийому суб’єктів звернень :

- понеділок , середа:

 з 09.00 год. до 12.00 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(04596) 46 086

 0800303171

 e-mail: [email protected]

веб-сайт: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги», ст.263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

ст. 376 Цивільного кодексу України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затверджений   постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 «Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності»

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення заявника про присвоєння  адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 • документ, що посвідчує особу та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру – для фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи;
 • документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
 • документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна до його об'єднання, поділу або виділення частки;
 • договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об'єкт перебуває у спільній власності;
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (крім випадків, якщо об'єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об'єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства не потребують отримання дозволу на їх проведення);
 • технічний паспорт на новостворений об'єкт нерухомого майна;
 • висновок про технічну можливість поділу або виділення

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисте звернення заявника

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12

Строк надання адміністративної послуги

Послуга надається  в 5 - денний термін з дня прийняття виконавчим комітетом сільської ради відповідного рішення

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів.
 • Виявлення в документах виправлень, недостовірних відомостей, або розбіжностей.
 

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення видається особі, яка подала заяву, або довіреній особі за довіреністю, оформленою належним чином

16

Примітка

При зверненні до адміністратора пред’являється документ, що засвідчує особу суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи

 

 

 

1.  Зразок заяви
СКАЧАТИ ФАЙЛ