Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради
  • Адміністративні послуги
  • Містобудування
  • Надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Інформаційна картка адміністративної послуги

Надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для

 провадження підприємницької діяльності

 (назва адміністративної послуги)

 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради 

1

Місцезнаходження

вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область

2

Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа,  четвер

з 8.00год.   до 17.15 год

 п’ятниця з 8.00год. до 16.00год.

Часи прийому суб’єктів звернень :

- понеділок , середа:

 з 09.00 год. до 12.00 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(04596) 46 086

 0800303171

 e-mail: [email protected]

веб-сайт: https://novipetrivtsi-rada.gov.ua  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.07.2011 за  № 1330/20068 «Про затвердження Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди   

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  • документ, що посвідчує особу та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру – для фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи;
  • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
  • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані у довільній формі  на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленням контурів тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості;
  • ескіз (фото) зовнішнього вигляду тимчасової споруди (за наявності).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються суб’єктом звернення особисто або надсилаються поштою, уповноваженим представником.

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12

Строк надання адміністративної послуги

На протязі 5 робочих днів після проведення засідання виконавчого комітету сільської ради  

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів.
  • Виявлення в документах виправлень, недостовірних відомостей, або розбіжностей.
  • Невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та прийнятих, відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації.

14

Результат надання адміністративної послуги

*Рішення виконавчого комітету про надання дозволу на розміщення тимчасової  споруди, що є  підставою для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

15

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення виконавчого комітету сільської ради  видається особі, яка подала заяву, або довіреній особі за довіреністю, оформленою належним чином

16

Примітка

При зверненні до адміністратора пред’являється документ, що засвідчує особу суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи

 

* Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив’язки тимчасової  споруди, оформлений відділом з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

 

 

 

1.  Зразок заяви
СКАЧАТИ ФАЙЛ