Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради
  • Адміністративні послуги
  • Реєстрація нерухомості
  • Приватизація майна комунальної власності (квартири, житлових приміщень гуртожитку)та видача свідоцтва про право власності на житло

Приватизація майна комунальної власності (квартири, житлових приміщень гуртожитку)та видача свідоцтва про право власності на житло

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Приватизація майна комунальної власності (квартири, житлових приміщень гуртожитку) та видача свідоцтва про право власності на житло

(назва адміністративної послуги)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, будинок 171

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

08:00-17:00

 

 

 

08.00-16:00

дні та час прийому:

понеділок, середа

 

09.00-17:00

Обідня перерва

12:00-13:00

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт

+38(04596) 45-195, е-mail: [email protected], http://novipetrivtsi-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання

адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»,

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 № 396

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення громадянина України (законного представника), який має намір приватизувати житло та отримати свідоцтво про право власності на житло.

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Необхідні документи:

1) Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку),  жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

2) Оригінали та копії  документів,  що  посвідчують  особу (паспортів повнолітніх членів сім’ї, свідоцтва про народження для неповнолітніх членів сім’ї).

3) Довідка про реєстрацію місця проживання в займаному приміщенні на всіх членів сім’ї.

4) Оригінал та копія ордера про надання жилої площі  (договору найму жилої площі у гуртожитку).

У разі зміни наймача додається завірені копія витягу з рішення (розпорядження) про зміну наймача. У разі виведення житла із службового приміщення додається завірена копія витягу з відповідного рішення (розпорядження).

5) Технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку.

6) Документ, що підтверджує невикористання ним  житлових  чеків для приватизації державного житлового фонду. Довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду для всіх членів сім’ї);

7) Копія документа,  що  підтверджує  право  на  пільгові  умови приватизації, які передбачені діючим законодавством;

8) Заява - згода тимчасово відсутніх  членів  сім’ї  наймача  на приватизацію квартири  (будинку),  жилих  приміщень  у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.

За неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.  Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Для мешканців гуртожитку додатково надаються:

9) Довідка про відсутність потреби медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз;

10) Довідка про відсутність власного житла.

Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами.

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою.

 

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

11

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів.

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) Подання заявником неповного пакета документів.

2) Виявлення в документах недостовірних даних або документи оформлені неналежним чином.

3) Заявник раніше приймав участь у приватизації та використав свій житловий чек.

4) Відсутня згода всіх членів сім’ї на приватизацію житла.

5) Квартира або житлове приміщення не належить до державного житлового фонду.

13

Результат надання адміністративної послуги

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно,

- рішення про відмову в наданні адміністративної послуги із зазначенням виключного переліку підстав для винесення відповідного рішення.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноваженою особою.

15.

Примітка

Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.