Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Видача довідки про реєстрацію місця проживання (форма 13)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання довідки про реєстрацію місця проживання

(назва адміністративної послуги)

 

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОСВІДЧЕНЬ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, будинок 171

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

09:00-16:00

Обідня перерва

12:00-13:00

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт

+38(04596) 45-884, е-mail: [email protected], http://novipetrivtsi-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання

адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р (із змінами), Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» № 1382-IV від 11.12.2003 р.

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 « Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи (законного представника), місце реєстрації якої зареєстровано в с. Нові Петрівці

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

-      Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або посвідка(для іноземця) ;

- будинкова книга (за наявності);

- свідоцтво про народження (для дитини, яка не отримала на дату звернення паспорт громадянина України)

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

-      документ, що посвідчує особу представника;

-      документ, що підтверджує повноваження особи, як представника.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи

12

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1.  Особа не подала документів або інформації, необхідних для видачі довідки;

2.  Подані документи є недійсними або в документах міститься недостовірна інформація

13

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про реєстрацію місця проживання

14

Способи отримання відповіді (результату)

Довідка про реєстрацію місця проживання видається у день звернення особи.