Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 Інформаційно-аналітичний сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує гласність у роботі Петрівської сільської ради та зв’язок із місцевими засобами масової інформації;

2) висвітлює діяльність Петрівської сільської ради та її структурних підрозділів на сторінках друкованих ЗМІ, офіційному сайті Петрівської сільської ради та соціальних мережах;

3) відповідає за оприлюднення проектів та прийнятих рішень Петрівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови тощо на офіційному сайті Петрівської сільської ради;

4) забезпечує інформаційне наповнення рубрик та підрубрик офіційного сайту Петрівської сільської ради;

5) спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради аналізує й прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у селі, вивчає громадсько-політичні настрої громадян та вчасно подає відповідну інформацію сільському голові;

6) здійснює аналітичний огляд публікацій у пресі та соціальних мережах стосовно життя села, вивчає, збирає та узагальнює матеріали про резонансні публікації, виступи у місцевих засобах масової інформації, що можуть викликати негативні настрої населення;

7) розповсюджує, за дорученням сільського голови або секретаря ради, оголошення, повідомлення, звернення та роз’яснювальні інформаційні і довідкові матеріали про роботу органів місцевого самоврядування;

8) працює над формуванням позитивного сприйняття села Нові Петрівці, сприяння популяризації села на просторах району, області, України; покращення іміджу села та зокрема органу місцевого самоврядування в загальному інформаційному середовищі;

9) забезпечує оперативне інформування сільського голови про проблемні питання в селі для швидкого реагування та вирішення їх на місцях;

10) готує і видає корпоративну та рекламну продукцію сільської ради;

11) здійснює підготовку інформаційних матеріалів до друку у місцевих ЗМІ;

12) готує тексти привітань, доповідей, виступів, звернень, листів, звітів, інших матеріалів сільського голови;

13) надає інформаційно-консультаційну допомогу структурним підрозділам сільської ради з реалізації питань, що входять до компетенції сектору;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом та рішеннями Петрівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.