Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОСВІДЧЕНЬ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті;

2) здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів;

3) приймає документи для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видає оформленні результати їх надання;

4) вживає заходів щодо охорони спадкового майна;

5) посвідчує заповіти (крім секретних);

6) видає дублікати посвідчених ними документів;

7) засвідчує вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

8) засвідчує справжність підпису на документах;

9) посвідчує довіреності осіб, які проживають на території Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району Київської області (села Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області), крім довіреностей  на  право розпорядження нерухомим  майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.

10) у сфері свободи пересування та вільного вибору місця проживання забезпечує:

- формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;

- декларування та реєстрація місця проживання/перебування осіб у межах Петрівської сільської територіальної громади;

- передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;

11) надає відомості з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру.

12) здійснює інші повноваження, визначені законами та рішеннями Петрівської сільської ради.