Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Запрошуємо стати присяжним

У відповідності до ч.1 ст. 64 Закону, для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам статті 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

Статтею 65 Закону визначено, що присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Одночасно з цим зазначаємо, що відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини 1 статті 3, пункту 3 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», особа, яка претендує на зайняття посади присяжного зобов’язана до її обрання подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік через сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Статті 67-68 Закону визначають порядок залучення присяжних до виконання обов’язків у суді, оплату  праці, а також гарантії їх прав.

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

 На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Отже, особи, які бажають бути присяжними подають на ім’я голови територіальної громади заяву, в якій вказують про надання згоди бути присяжним Вишгородського районного суду Київської області, а також зазначають інформацію про:

1. Постійне місце проживання в межах територіальної юрисдикції відповідного суду;

2. Постійне місце роботи; засоби зв’язку; відсутність обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя;

3.  Згоду на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються наступні документи:

-  копію паспорта;

- копію трудової книжки або пенсійного посвідчення;

- копію облікової картки платника податків;

- довідку про відсутність судимості (можна замовити онлайн на сайті https://dpvs.hsc.gov.ua);

- довідку про відсутність корупційних правопорушень (можна замовити онлайн на сайті https://corruptinfo.nazk.gov.ua/main/reference/list);

- довідки з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про не перебування на обліку.