Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

СЕКТОР КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Завдання та повноваження сектору:

1 Організація роботи із забезпечення реалізації на території Петрівської сільської територіальної громади державної політики з питань культури, молоді та спорту.

2. Створення умов для розвитку та забезпечення, в межах визначених законодавством, прав членів територіальної громади з питань культури, молоді, спорту для задоволення потреб та інтересів Петрівської сільської територіальної громади.

3. Забезпечення реалізації та виконання місцевих програм з питань розвитку культури, молоді, спорту на території Петрівської сільської територіальної громади.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань наділений такими повноваженнями.

З питань культури:

1. Координує діяльність установ культури, які відносяться до комунальної власності Петрівської сільської ради і здійснює контроль за їх діяльністю.

2. Організовує роботу з питань культури, збереження культурної спадщини, розвитку української національної культури, фольклору, традицій та свят.

3. Координує організацію та проведення сільських свят, оглядів, конкурсів, фестивалів, виставок та інших культурно-розважальних заходів.

4. Забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців громади.

5. Сприяє створенню умов для розвитку культури та відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промисел і ремесел.

6. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини.

7. Сприяє збереженню народних традицій і примноженню національного культурного надбання, охороні культурної спадщини.

8. Піклується про естетичне виховання і культурний розвиток підростаючого покоління, залучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури.

9. Організовує акції дозвілля, екскурсії, виставки, концерти для дітей та молоді.

10. Бере участь у проведенні Всеукраїнських та обласних благодійних акціях.

11. Створює умови для розвитку усіх видів міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території громади, у сфері культури.

З питань молоді та спорту:

1. Координує діяльність спортивних установ, які відносяться до комунальної власності Петрівської сільської ради і здійснює контроль за їх діяльністю.

2. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

3. Сприяє роботі громадських організацій, федерацій з різних видів спорту та іншим громадським організаціям, які діють у сфері фізкультури і спорту.

4. Координує організацію та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

5. Сприяє участі дітей у чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо.

6. Сприяє підтримці талановитих і обдарованих дітей та молоді.

7. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, створення передумов для заняття фізичною культурою і спортом.

8. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.

9. Аналізує стан фізичної культури та спорту в Петрівській сільській територіальні громаді, приймає участь у розробленні цільових програм розвитку сфери, а також здійснює організацію і контроль за виконанням цих програм.

10. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в селах Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута-Межигірська.