Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює захист прав і законних інтересів сільського голови, сільської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами сільської ради та їх посадовими особами. Здійснює претензійно-позовну роботу;

2) забезпечує правильність застосування чинного законодавства сільською радою та її виконавчими органами, інформує сільського голову про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

3) разом з відповідними управліннями, відділами та службами здійснює узагальнення практики застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі сільської ради;

4) здійснює розгляд за дорученням сільського голови, його заступників, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань;

5) надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям сільської ради, посадовим особам сільської ради у здійсненні ними своїх повноважень, за зверненнями депутатів та постійних комісій сільської ради здійснює надання правових висновків до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції сільської ради;

6) бере участь у підготовці проектів нормативних документів, рішень ради, договорів (контрактів, угод), готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

7) аналізує матеріали які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків в правовому забезпеченні діяльності органів ради, вносить їх на розгляд керівництва;

8) здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.