Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ

Відділ здійснює контроль за:

1. дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону  України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, Правил благоустрою території сіл Петрівської сільської територіальної громади;

2. станом благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, в  тому  числі  озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,   установами,  організаціями, іншими суб’єктами територій, інших об’єктів інфраструктури;

3. утриманням житлово-комунальним господарством (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, централізованого водовідведення,  житлово-комунальних послуг, поводження з побутовими відходами, поховання);

4. утриманням дорожнього господарства на території Петрівської сільської територіальної громади.

Основними завданнями Відділу є:

1. Контроль за станом благоустрою села Нові Петрівці.

2. Контроль за дотриманням правил благоустрою на території   сіл Петрівської сільської територіальної громади, забезпечення чистоти та порядку в селах Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута-Межигірська.

3. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою сіл Петрівської сільської територіальної громади.

4. Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення  законодавства у  сфері благоустрою.

5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Петрівської сільської територіальної громади.

7. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

8. Координація та контроль за роботою комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання по забезпеченню безперебійного водо- і теплопостачання, поводження з твердими відходами, благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, сприяння зміцненню їх матеріальної бази та технічному переоснащенню.

9. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами,  установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій, розробка та подання на розгляд ради програм з питань розвитку комунального господарства, транспорту, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та здійснення контролю за їх виконанням.

10. Участь у розробці проектів програм економічного і соціального розвитку сільської ради, цільових програм, спрямованих на підвищення якості комунальних послуг, в тому числі з питань охорони навколишнього середовища, транспорту, інфраструктури.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

1. Систематично проводить самостійні та спільні рейди і перевірки з відповідними службами для здійснення контролю за:

- станом благоустрою територій,  закріплених та  прилеглих  до   установ, підприємств, організацій, торгівельних точок тощо;

- дотриманням природоохоронного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними особами у частині поводження з побутовими відходами;

- своєчасним застосування заходів впливу стосовно господарюючих суб’єктів, фізичних та  юридичних осіб які утворюють стихійні звалища;

 - розклеюванням об’яв, афіш інших рекламо-носіїв у не визначених для цього місцях;

- несвоєчасних усунень розкопувань в місцях зв’язаних з рухом транспорту та пішоходів;

- станом газонів та зелених насаджень населених пунктів, скверів і парків.

2. Складає приписи, протоколи про адміністративні порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних осіб до відповідальності.

3. Готує  пропозиції сільському голові та його профільному заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради щодо подання  позовів  до  суду  про  відшкодування  шкоди,  завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території сіл Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута-Межигірська.

4. Контролює забезпечення чистоти  і  порядку в  населених пунктах Петрівської сільської територіальної громади,  очищення  території та  об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об'єктів та елементів благоустрою.

5. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту сільського бюджету.

6. Вносить  пропозиції сільському голові та його профільному заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою села, удосконалення Правил благоустрою території населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади.

7. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що відносяться до його компетенції.

8. Здійснює профілактику порушень законодавства у сфері благоустрою.

9. Відділ в процесі виконання покладених   на   нього   завдань   взаємодіє з  підприємствами, установами та організаціями.

10. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню території Петрівської сільської територіальної громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності.

11. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства сільської ради в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків.

12. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності.

13. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері.

14. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.

15. У сфері енергоменеджменту запроваджує та забезпечує функціонування і розвиток системи енергетичного менеджменту Петрівської сільської ради для здійснення  моніторингу ефективності використання енергетичних та інших ресурсів.

16. Збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями  сільської ради.

17. Надає рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих заходів для скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери.

18. Розробляє пропозиції та проекти рішень щодо затвердження місцевих програм з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження, бере участь у розробці проектів інших програм розвитку сільської ради для врахування пріоритетних напрямків розвитку енергоефективності та енергозбереження, а також в межах покладених завдань та функцій, контролює їх реалізацію.

19. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства, транспортної інфраструктури в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства та транспортної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період.

20. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

21. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади.

22. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання.

23. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення.

24. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування  щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг.

25. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку.

26. Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у комунальну власність;

27. Бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів.

28.  Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства.

29. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України, рішень сільської ради її виконавчого комітету, розпоряджень, доручень сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями, доручень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження), виданих у межах компетенції.

1.  Рішення про затвердження Правил благоустрою
СКАЧАТИ ФАЙЛ