Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Інформаційне повідомлення

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБОВОРЕННЯ ЩОДО ПЕРЕПРОФІЛІЮВАННЯ (ЗМІНУ ТИПІВ) ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Найменування організатора громадського обговорення – Петрівська сільська рада.

2.Нормативне забезпечення: норми ч. 1 ст. 143 Конституції України визначають, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Згідно з абз. 2 п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

Абз. 1-5, 14 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначають, що рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Згідно з абз 1-4 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

-початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

-гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

- ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Норми п. 1 ч. 1 ст. 103-2 Бюджетного кодексу України визначають, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти, як початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

3. Мета: врахування думки жителів Петрівської сільської територіальної  громади щодо перепрофілювання (зміну типів) закладів загальної середньої освіти Петрівської сільської ради шляхом реорганізації.

Освітня галузь територіальної громади потребує приведення у відповідність до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Освітня мережа  Петрівської  сільської  територіальної громади складається із 5-и закладів загальної середньої освіти, у яких навчається 2085 школярів:

- Лютізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради – 528 учнів;

- Старопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради – 477 учнів;

- Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Петрівської сільської ради – 567 учнів; 

- Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 Петрівської сільської ради – 245 учнів;

- Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Петрівської сільської ради – 268 учнів.

Головне у закладі освіти – це надання якісних освітніх послуг, рівень ключових компетентностей учнів, вироблення в учнів комунікативних  умінь та навичок, набуття та розвиток у них лідерських навичок, організація профільного навчання, створення умов для  повноцінного і гармонійного розвитку здібностей учнів. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. Тому перед місцевою владою постає питання створення оптимальної спроможної освітньої мережі, у якій раціонально розподіляється освітня субвенція та кошти  на утримання таких шкіл (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу громада платить із власного бюджету) та забезпечення кращих умов навчання, в т. ч. і завдяки вивільненим коштам.

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, на громадське обговорення виноситься питання реорганізації:

- Лютізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради – у академічний ліцей (із забезпеченням здобуття початкової і базової середньої освіти);

- Старопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради – у академічний ліцей (із забезпеченням здобуття початкової і базової середньої освіти);

- Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської сільської ради – у академічний ліцей(із забезпеченням здобуття початкової і базової середньої освіти);

- Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Петрівської сільської ради – у гімназію;

- Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Петрівської сільської ради – у гімназію.

3. Запрошуємо мешканців Петрівської територіальної громади долучитися до громадського обговорення вищевикладеного та проекту рішення Петрівської сільської ради про перепрофілювання (зміну типів) закладів загальної середньої освіти Петрівської сільської ради.

4. Формат проведення громадського обговорення: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення в приміщенні Петрівської сільської ради та закладах загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів і зустрічей з громадськістю (точні дати, час і місця зустрічей буде повідомлено додатково).

5. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: Духота Валентина Іванівна – начальник гуманітарного відділу Петрівської сільської ради. Номер телефону: (04596) 40- 224

6. У звязку з карантинними обмеженнями, спричиненими поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника з 15 травня 2021 року по 15 травня 2022 року включно до 17.15 за адресою: 07352, вул. Вітряного,1 с. Лютіж (гуманітарний відділ Петрівської сільської ради) та на електронну адресу: petrivtsi.gv@gmail.com.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Петрівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 травня 2021

1.  Рішення про перепрофілювання закладів загальної середньої освіти
СКАЧАТИ ФАЙЛ