Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Оголошення

1

Правові підстави проведення конкурсу

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Новопетрівської сільської ради Про оголошення конкурсу на посаду  керівника  закладу охорони здоров’я

комунального підприємства Новопетрівської

сільської ради «Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр» від 12.09.2019 №199.

 

2

Найменування і місцезнаходження закладу

комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр»

Адреса: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна,  78

 

3

Найменування посади та умови оплати праці

Директор

Умови оплати праці, відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зі змінами та доповненнями від 05.10.2015 року № 308/519, зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489 

4

Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти

Директором закладу охорони здоров’я може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я», стаж роботи на керівних посадах: 5 років, організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі.

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою  згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
 • особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа)

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи приймаються з 17 вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року за адресою: Київська область Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 171, каб. 32

6

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість

Початок конкурсу: 10 жовтня 2019 року на 10.00 годину за адресою: Зал засідань, вул. Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07354 

7

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: 

Костюк Світлана Олександрівна,

тел.: (04596)45-195,

електронна пошта: [email protected]

16 вересня 2019

1.  Персональний склад комісії
СКАЧАТИ ФАЙЛ

2.  Рішення виконавчого комітету Новопетрівської сільської ради
СКАЧАТИ ФАЙЛ

3.  Заява про відсутність конфліктів інтересів
СКАЧАТИ ФАЙЛ

4.  Попередження про запобігання корупції
СКАЧАТИ ФАЙЛ

5.  Згода на обробку персональних даних
СКАЧАТИ ФАЙЛ

6.  Заява кандидата на посаду
СКАЧАТИ ФАЙЛ