Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Оголошення про конкурс

1. Правові підстави проведення конкурсу

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 28 березня 2024 року №358 «Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального закладу Петрівської сільської ради «Культурно-освітній центр «Берегиня»».

2. Найменування та місцезнаходження закладу

Комунальний заклад Петрівської сільської ради «Культурно-освітній центр «Берегиня», місцезнаходження: 07352, Київська область, Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Нефьодова, 2 - А.

3. Найменування посади та умови оплати праці

Директор комунального закладу Петрівської сільської ради «Культурно-освітній центр «Берегиня».

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого керівнику відповідного тарифного розряду, але не менше, ніж це встановлено Єдиною  тарифною сіткою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та інших нормативно-правових актів. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

4. Вимоги до претендента

Директором може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

5. Перелік документів, дата початку кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Конкурсна пропозиція повинна містити програму розвитку закладу на короткострокову (1 рік) та довгострокову (5 років) перспективу, яка буде заслуховуватися у вигляді публічної презентації.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу та електронну адреси Петрівської сільської ради.

Поштова адреса: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171.

Електронна адреса: [email protected].

Документи для участі у конкурсі подаються до Петрівської сільської ради упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу з «01» квітня 2024 року до «30» квітня 2024 року з 08.00 до 17.15 (п'ятниця до 16.00), крім вихідних днів.

6. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

тел.: (04596) 45-172.

електронна пошта: [email protected]

7. Дата і місце проведення конкурсу

Конкурсний відбір відбудеться 16 травня 2024 о 10.00 в залі засідань адмінбудинку Петрівської сільської ради за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171.

8. Формування конкурсної комісії

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на посаду директора  комунального закладу Петрівської сільської ради «Культурно-освітній центр «Берегиня» формується у відповідності до вимог ст. 213 Закону України «Про культуру».

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- члени трудового колективу;

- представники громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

- представники органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Для участі у складі конкурсної комісії необхідно надати до сільської ради наступні документи:

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються Петрівською сільською радою щодня з 08.00 до 17.15 (п'ятниця до 16.00), крім вихідних днів з «01» квітня 2024 року до «30» квітня 2024 року за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці,  вул. Свято-Покровська, 171.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (04596) 45-195 Петровська Тетяна Вікторівна, електронна пошта: [email protected].

Згода на обробку персональних даних та Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» прикріплені в додатках:

1.  Попередження
СКАЧАТИ ФАЙЛ

2.  Згода на обробку персональних даних
СКАЧАТИ ФАЙЛ