Офіційний сайт Петрівської сільської ради

Петрівська
сільська рада
Офіційний сайт
Петрівської сільської ради

Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Звіт

Петрівського сільського голови про здійснення державної регуляторної політики за 2021 рік.

 Одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні визначено державну регуляторну політику, яка є одним з інструментів адміністративної реформи. Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідності процедур підготовки та прийняття рішень на всіх владних рівнях. Дотримуватися принципів регуляторної політики повинні і органи місцевого самоврядування – сільські ради. В тому числі і Петрівська сільська рада.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно-недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

Новопетрівська сільська рада та її виконавчий комітет є регуляторними органами на  території сільської ради. Регуляторний акт – це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів готувалися аналізи регуляторного впливу згідно з вимогами Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України, проводиться відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб.

Щодо всіх проектів регуляторних актів перед винесенням їх на розгляд сільської ради:

-         оприлюднюються проекти регуляторних актів;

-         приймаються пропозиції та зауваження від мешканців села;

-         розглядаються остаточні варіанти проектів регуляторних актів;

-         виносяться проекти на розгляд сесії сільської ради.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в аналізі регуляторного впливу розробники обов'язково визначали та аналізували проблеми, які пропонувалося розв'язати шляхом державного регулювання, оцінювали важливість даної проблеми, робилось обґрунтування - чому дана проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих актів, оцінювалися всі альтернативні варіанти вирішення проблеми, створювалися механізми та розроблялися заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, обґрунтовувався термін чинності регуляторного акту, визначалися показники результативності регуляторного акта.

Всі проекти регуляторних актів відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному сайті Новопетрівської сільської ради. Протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу приймалися зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснювалося базове відстеження результативності кожного регуляторного акту.

З метою додержання принципів прозорості, врахування громадської думки, відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на всіх етапах регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет сільської ради завжди прагнув до своєчасного доведення до відома територіальної громади запланованих та прийнятих регуляторних актів.

Петрівською сільською радою 25.12.2020 р. року прийнято рішення №50 «Про затвердження плану діяльності Петрівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2021 рік»:

Вид проекту

Назва проекту

Мета прийняття регуляторного акта

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

Про затвердження Положення про утримання та функціонування кладовищ на території сіл Петрівської сільської територіальної громади

Упорядкування організації поховань та надання ритуальних послуг на території громади

І-ІV квартал 2021 року

 

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

2

Рішення сесії

Про затвердження Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади

Упорядкування процесу передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

І-ІV квартал 2021 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

3

Рішення сесії

Про затвердження

Правил благоустрою

населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади

Упорядкування

благоустрою

населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади

І-ІV квартал 2021 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

4

Рішення сесії

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік

Зміцнення матеріальною та фінансової бази місцевого самоврядування та поповнення дохідної частини місцевого бюджету

І-ІІ квартал 2021 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

 

Впродовж 2021 року прийнято три регуляторних актів, а саме:

-         Рішення Петрівської сільської №349 від 29.04.2021 «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Петрівської сільської територіальної громади»;

-         Рішення Петрівської сільської № 357 від 27.05.2021 «Про затвердження Положення про утримання та функціонування кладовищ на території сіл Петрівської сільської територіальної громади»;

-         Рішення Петрівської сільської №384 від 27.05.2021р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік».

Станом на 01.12.2021 року на території Петрівської сільської територіальної громади діють 3 регуляторних акти.

Перелік всіх діючих регуляторних актів Петрівської сільської ради та виконавчого комітету оприлюднені на офіційному сайті Петрівської сільської ради.

Рішенням Петрівської сільської ради від 06.12.2021 № 848 затверджений План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2022 рік:

 

Вид проекту

Назва проекту

Мета прийняття регуляторного акта

Строки здійснення проектів

Відповідальні за розроблення

1

Рішення сесії

Про затвердження Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Петрівської сільської  територіальної громади

Визначення процедури оформлення відповідних документів на розміщення зовнішньої реклами та плати за користування місцем для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

І-ІV квартал 2022 року

 

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

2

Рішення сесії

Про затвердження правил утримання тварин на території Петрівської сільської територіальної громади

Врегулювання відносин у сфері поводження, утримання та використання тварин

І-ІV квартал 2022 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

3

Рішення сесії

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік

Зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування та поповнення дохідної частини місцевого бюджету

І-ІІІ квартал 2022 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

4

Рішення сесії

Про затвердження Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади

Упорядкування процесу передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

І-ІV квартал 2022 року

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

1.  Рішення про затвердження звіту щодо здійснення регуляторної політики
СКАЧАТИ ФАЙЛ