ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА НА 2017 РІК

 

1. ВСТУП


       Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Нові Петрівці на 2017 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку села Нові Петрівці за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку села на 2017 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту мешканців села Нові Петрівці.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

       Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2017 році розвиток села у непростий для України час, який вимагає: максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Постанов Кабінету Міністрів України:

-   від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

-   від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

       Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету с. Нові Петрівці на 2017 рік, а саме фактичних надходжень до бюджету розвитку села Нові Петрівці.

       Організацію виконання Програми здійснює Новопетрівська сільська рада та її виконавчі органи. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Новопетрівської сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься кожні шість місяців.

       Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення с. Нові Петрівці за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку с. Нові Петрівці на 2017 рік.


2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА ЗА 2016 РІК ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

       Робота Новопетрівської сільської ради, установ, підприємств та організацій села всіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців  села з виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.

       Завдяки досить стабільній роботі підприємств різних галузей економіки село має високі соціально-економічні показники розвитку.

       Завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку села.

 

Інвестиційна діяльність, містобудування та житлова  політика

       Обсяг видатків на капітальні вкладення за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету за січень – вересень 2016 року склав 7154,9 тис. грн.

        У повному обсязі виконані роботи  на наступних об’єктах:

 1. Будівництво (реконструкція) водопровідних мереж:

 1) вул. Лермонтова – 600 м;

 2) вул. Шевченка – 195 м;

 3) вул. Межигірська – 142 м;

 4) вул. Українська (Петровського) – 198 м;

 5) вул. Островського – 170 м;

 6) з'єднання мереж вулиць Ново-Київська та Нова – 190 м;

 7) вул. Пушкіна – 90м;

 8) вул. Незалежності (50-річня Жовтня) – 150 м;

 9) вул. Валківська – 671 м;

 10) вул. Миру – 450 м;

 11) вул. Марко Вовчка (Боженка) - 395 м.

 

2. Асфальтування доріг:

 1) вул. Аптечна;

 2) вул. Гагаріна;

 3) вул. Михайла Грушевського (Куйбишева);

 4) вул. Київська;

 5) вул. Молодіжна (Комсомольська);

 6) вул. Святослава Князя (Кірова) (частково – 200 м);

 7) вул. Лермонтова (частково – 470 м);

 8) вул. Незалежності (50-річчя Жовтня) (частково - 200).

 

3. Реконструкція вуличного освітлення:

 1) вул. Свято-Покровська (Леніна).

 

Податково-бюджетна політика

       За 9 місяців 2016 року бюджет с. Нові Петрівці виконано в сумі 18481,3 тис. грн., що становить 170,9 % затвердженого річного плану та на 8300,0 тис. грн. більше надходжень за 9 місяців 2015 року в співставних значеннях.

       У порівнянні з відповідним періодом минулого року в співставних значеннях, надходження доходів збільшилися за рахунок:

1) єдиного податку (1311,3 тис. грн. або на 90 %), надійшло 2769,8 тис. грн.;

2) земельного податку і орендної плати (3963,8 тис. грн. або на 72 %), надійшло 9501,5 тис. грн.;

3) податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки ( 21,6 тис. грн. або в 1,4 рази), надійшло 75,3 тис. грн.;

4) акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1925,4 тис. грн.), надійшло 4313,9 тис. грн.;

5) адміністративного збору (99,9 тис. грн.), надійшло 102,2 тис. грн.

       Виконання видаткової частини бюджету с. Нові Петрівці склало 22143,6 тис. грн. (загальний фонд – 11716,0 тис. грн., спеціальний – 10427,6 тис. грн.).  У сумі видатків загального фонду бюджету села видатки соціального спрямування складають 7728,7 тис. грн.

       Відповідно до рішень Новопетрівської сільської ради від сплати земельного податку звільнено 95 відсотків землевласників земельних ділянок площею до 0,25 га під житлову забудову.

       Впродовж 2016 року Новопетрівською сільською радою виявлено та направлено податкову інформацію на стягнення вказаного місцевого податку на суму близьку 9000,00  тис. грн., по яким на сьогоднішній день податковими органами проводиться робота, що дасть відчутний результат в 2017 році.

       Разом з цим, відповідно до даних Державної казначейської служби 60% платників майнового податку ухиляються від його сплати.

       У звітному періоді повністю забезпечені розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством  умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати, відсутня прострочена кредиторська заборгованість по оплаті за енергоносії та комунальні послуги, які спожиті бюджетними установами.

 

Регуляторна політика

       Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на 2016 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Новопетрівської сільської ради та її виконавчих органів,  згідно з якими протягом 9 місяців 2016 року Новопетрівською сільською радою та її виконавчим комітетом прийнято 1 регуляторний акт.

       Станом на 01.12.2016 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Новопетрівської сільської ради та її виконавчого комітету, розміщених на офіційному сайті сільської ради у розділі «Регуляторна діяльність»,  налічується 6 діючих регуляторних акти.

 

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

       На 01.12.2016 до об’єктів права комунальної власності відноситься 4 об’єкти. Крім того, до об'єктів права комунальної власності зараховано будівлі Новопетрівської лікарні по вулиці Ватутіна.

       Протягом 11 місяців підготовлено матеріали для проведення 3 земельних аукціонів, але вони не відбулися у зв’язку з відсутністю учасників.

       Протягом 9 місяців 2016 року внесено зміни до 1 діючого договору оренди землі, оскільки до більшості договорів оренди землі зміни були внесені в 2015 році.

       На сьогоднішній день залишається складною робота з адмініструванням орендної плати за землю в частині індексації орендної плати та земельного податку землевласниками та землекористувачами у зв’язку з ухиленням останніх від подачі податкової звітності та мораторієм на проведення перевірок податковими органами суб’єктів господарювання.

      Станом на 01.12.2016 в селі налічується 52 діючих договорів оренди земельних ділянок  загальною площею 227,2 га.

       Орендної плати за землю до сільського бюджету надійшло 11228,1 тис. грн., що на 86 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

Демографічний стан

       На 1 грудня 2016 року на території Новопетрівської сільської ради зареєстровано 9200 осіб, чисельність за рік збільшилася на 395 осіб за рахунок міграційного збільшення.

 

Житлово-комунальне господарство та діяльність підприємств комунальної форми власності

       Робота житлово-комунального господарства села забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій села необхідними послугами. За 9 місяців 2016 року на житлово-комунальне господарство направлені кошти сільського бюджету в сумі 3951,9 тис. гривень.

        Загальна протяжність водопровідної мережі села складає близько 44 км, з них реконструйовано 32 км, тобто підлягають реконструкції 12 км водопровідної мережі.

       Програма реконструкції водопровідної мережі передбачає чотири етапи робіт. Перший етап – реконструкція та будівництво нових водопровідних мереж (проводиться з 2007, орієнтовний строк завершення 2019), другий – будівництво трьох водонакопичувачів (2017-2021), третій – встановлення сучасної електронної системи регулювання тиску в водопровідній мережі (2018-2021), четвертий – належний облік води, що споживається абонентською мережею за допомогою сучасних пристроїв облік з вмонтованим GSM модулем (2019-2023).

       На сьогоднішній день питання належного водопостачання в літній період залишається не вирішеним.


 

Дорожнє господарство

       Загальна протяжність дорожньої мережі в селі Нові Петрівці складає 82 450 м в т.ч. 22760 м в районах перспективної забудови. Протяжність доріг з твердим покриттям складає 31 500 м. Таким чином, протяжність вуличної мережі, на які передбачається асфальтування складає 38 290 м з них 16 410 м в районах існуючої забудови та 21 880 в районах перспективної забудови.

       Новопетрівської сільською радою в 2016 році проведено роботи щодо асфальтування доріг загальною протяжністю 1800 м та 1000 м за рахунок обласного бюджету. Разом з цим виготовлено проектно-кошторисну документацію ще на 5 доріг.

       В 2016 році Новопетрівською сільською радою розпочато реконструкцію існуючого вуличного освітлення з підвищення її енергоефективності (орієнтовний строк завершення 2018).

      Проблемою в розширені дорожньої мережі з твердим покриттям та відповідною інфраструктурою є відсутність фінансових ресурсів в необхідному обсязі для виконання  відповідних робіт. Також, у зв’язку з розширенням дорожньої мережі гостро постає питання її утримання, в тому числі проведення ямкових ремонтів та прибирання.

 

Охорона здоров’я населення

       У селі Нові Петрівці функціонує 3 медичних установи:

1. Комунальний заклад «Вишгородська центральна районна лікарня» Новопетрівська районна лікарня, до складу якої входять поліклініка та стаціонарне відділення.

2. Комунальний заклад «Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопетрівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

3. Стоматологічна поліклініка.

       Лікарні знаходяться на утриманні районного та обласного бюджетів, форма власності стоматологічної поліклініки – приватна.

       У Новопетрівській районній лікарні працює 40 медпрацівників, у  Новопетрівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини – 16 медпрацівників.

      Загальна кількість ліжок в стаціонарі – 20, обслуговуються мешканці сіл Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута Межигірська.

       Питання закриття Новопетрівської районної лікарні стоїть на порядку денному вже не перший рік. Найгостріше це питання постало з прийняттям Урядом та Міністерством охорони здоров’я України актів про скорочення ліжко-місць до 60 на 10 тис. населення, які були прийнятті на початку 2016 року, але це питання тоді вдалося, як виявилося в майбутньому тільки відтермінувати.

       Відповідно до затвердженої Урядом концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України можна дійти висновку, що в 2017 році взагалі не передбачалося функціонування таких лікарень як наша. А з огляду на останні зміни в Бюджетному кодексі України, в районному бюджеті просто не буде коштів для неї.

       Разом з цим, відповідно до вказаної концепції, запроваджується принцип «гроші ходять за пацієнтом» для сімейної медицини – з 1 липня 2017 року, а для всіх інших – з 1 січня 2018 року.

       Основною проблемою села Нові Петрівці є питання подальшого функціонування Новопетрівської районної лікарні та недостатнє матеріально-технічне забезпечення діючих закладів охорони здоров’я комунальної форми власності на території села з районного та обласних бюджетів.

 

Розвиток культури

        На території села Нові Петрівці розміщені наступні заклади культури

Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» (вул. Ватутіна, 67);

Будинок культури (вул. Свято-Покровська, 220);

Дитяча школа мистецтв (вул. Свято-Покровська, 169);

Дві бібліотеки (по вул. Свято-Покровська, 40 та Свято-Покровська, 169);

Етнографічний музей «Хата Савки» (вул. Князя Святослава, 50).

       У 2016 році Новопетрівський будинок культури розширив свої послуги щодо надання культурно – творчого, всебічного розвитку та активного відпочинку дітей, молоді й дорослих. На сьогоднішній день в БК працюють гуртки, в яких загалом займається 220 чоловік, щоправда 120 з яких відвідують курси англійської мови. Окрім курсів, функціонують наступні гуртки: сучасна хореографія, бальні танці, естрадно-циркове мистецтво, жіночий хор «Новопетрівчанка».

        Продовжує працювати й «Дитяча кімната», де діти не лише можуть гратися та перебувати, а також навчатися художньому мистецтву. Також актуальним виявився досвід зі святкувань дитячих днів народжень, які тут також проводяться. У культурному житті спеціалістами БК ведеться постійний творчий пошук. Підтвердженням цього є високий творчий рівень проведених заходів та концертів. Участь колективів художньої самодіяльності у концертах, фестивалях є доказом їх постійної роботи.

       Протягом звітного року проводились наступні святкові заходи:

-          святкування Дня перемоги (співучасть в заході обласної держадміністрації);

-          свято Пресвятої Покрови Богородці - День села;

-          для дітей проводились дитячі вистави: «Свинка Пепа», «Морозко» (до дня Св. Миколая), новорічна вистава «Попелюшка».

       Вихованці БК неодноразово брали участь в різноманітних змаганнях, зокрема вибороли перше місце в чемпіонаті Києва з Чарлідингу.

       Проблемою подальшого культурного розвитку в селі Нові Петрівці є недостатня матеріально-технічна база та неналежна оплата праці працівників будинку культури.

 

Фізична культура і спорт

На території села Нові Петрівці функціонує комунальне підприємство «Футбольний клуб «Межигір’я», в якому навчається  150 дітей.

У 2016 році дві дорослі футбольні команди ФК «Межигір’я» виграли чемпіонати в першій лізі Вишгородського району та у Вищій лізі міста Києва.

З кожним роком цей показник тільки збільшується. У цьому році 5 наших дитячих команд грали в змаганнях чемпіонату Києва.

З сільського бюджету виділено 199,5 тис. грн., за які  для дитячих команд придбано 109 спортивних костюмів, курток та шапок.

Проблемами в розвитку спорту на території села є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення футбольного клубу та відсутність сучасного спорткомплексу для занять спорту, що в свою чергу гальмує розвиток інших видів спорту в селі.

Соціальна політика          

        Вже другий рік суттєво фінансувалася «Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення села «Турбота». Так, допомогу в розмірі 10 тис. грн. отримали 17 учасників АТО. По 5,0 тис. грн., як допомогу на лікування, надано 61-му онкохворому. 23 учасники війни в Афганістані отримали по 3 тис. грн. 9 виплат по 2,2 тис. грн. - допомога на поховання осіб, що на момент смерті не працювали та не отримували пенсії. Трьом домовласникам, будівлі яких зазнали руйнування від пожеж, виплачено по 5,0 тис. грн. 
Всього по даній програмі виплачено 603,8 тис. грн.

      Протягом 2016 року Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надав допомогу 226 особам, яким надавались інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні послуги та матеріальну допомогу.

       22 сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах, знаходились під постійним соціальним супроводом.

       Впродовж року було проведено 214 інспектувань в кризових сім’ях.

      За програмою «Новопетрівська сільська програма підтримки сім’ї на 2016 рік» (обсяг програми 150,0 тис. грн.) було реалізовано ряд соціальних заходів, спрямованих на підтримку соціально незахищених категорій громадян та підняття рівня соціальної освіченості наших односельчан.

      Проводились робочі зустрічі з адміністрацією, соціальними педагогами шкіл, щодо спільної роботи по виявленню кризових сімей та наданню допомоги. Спільно з представниками проекту «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області» організована група взаємодопомоги для сімей з числа внутрішньо переміщених, на якій проводилися тренінги, майстер класи та надавалися консультації психологом центру.

       За Програмою оздоровлення та відпочинку дітей села Нові Петрівці на 2016 рік виділено 195,00 тис. грн. За рахунок цих коштів організовано оздоровлення дітей пільгових категорій села в оздоровчому таборі «Прибережний» (Херсонська область) в кількості 50 чоловік. Крім того, 8 дітей оздоровилося в оздоровчому туристичному наметовому таборі «Скаутвіль» від Київської обласної державної адміністрації. Від Вишгородської районної адміністрації оздоровилося 13 дітей воїнів АТО, 4 дітей з числа незахищених категорій. Три дитини відправлено на оздоровлення в Германію від Благодійного фонду «Берегиня». В денному християнському таборі «Яскравий промінець» відпочивало 8 чоловік.

      Проблемами соціального захисту села Нові Петрівці є питання подальшого функціонування та фінансування відповідних програм в сфері соціального захисту незахищених верств населення та фінансування літнього відпочинку дітей.

 

Забезпечення законності та правопорядку

       За інформацією Вишгородського відділу Національної поліції в період з 2013 по 2015 роки включно в селі скоєно та не розкрито ряд правопорушень та злочинів. Зокрема: незаконне заволодіння транспортними засобами – 10 злочинів, дорожньо-транспортні пригоди – 44, грабежі – 141, вуличні крадіжки – 87, хуліганство – 61, нанесення легких тілесних ушкоджень – 60 злочинів.

       Зазначена статистика свідчить про те, що на фоні зростання соціально-політичної напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання являється і для села Нові Петрівці. Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності села та захист сільського майна – це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та сільської влади. У цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки села мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

       Село Нові Петрівці характеризується великою кількістю об’єктів благоустрою, пам’яток архітектури та історичних пам’яток, збереження функціональності яких відіграє важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує створення його позитивного іміджу, особливо враховуючи розташування у безпосередній близькості до міста Києва.

       Поряд з тим, у селі проводяться численні масові заходи, тож актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження села, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

       Також, у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України «Про муніципальну варту» та недостатньою чисельністю особового складу патрульної поліції, є необхідність в залученні спеціалізованих охоронних організацій для здійснення цілодобового патрулювання. 

       В умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання соціально-політичної ситуації, погіршення криміногенного стану і виникла нагальна потреба зміцнення та посилення заходів безпеки нашого села.

       Сільська  влада посилено працює над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагається забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у с. Нові Петрівці  існує ряд об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю. До них відносяться:

-          в’їзди в село;

-          центральна частина села;

-          супермаркет, торгові заклади, тощо;

-          місця скупчення людей;

-          стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти села;

-          адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

-          автодорожні шляхи.

       Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у селі масових заходів, мітингів, демонстрацій.

       У зв’язку з вищевикладеним Новопетрівською сільською радою затверджено  Програму «Безпечне село 2016-2017», яка обумовлена потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності села, безпеки дорожнього руху.

       Основною проблемо реалізації програми є відсутність її фінансування.

 

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

        Цілями та пріоритетами  економічного і соціального розвитку с. Нові Петрівці  у  2017 році є:

-    створення підґрунтя для забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;

-    підвищення рівня відкритості сільської влади;

-    підвищення інвестиційної привабливості села;

-    розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;

-    підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та підтримка альтернативної енергетики;

-    покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

-    створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери ;

-    поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки  для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення;

-    покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

-    створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

  

4.      ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

       Показники економічного і соціального розвитку Новопетрівської сільської ради на 2017 роки характеризують сталу динаміку розвитку всіх галузей на території села, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових програм та проектів.

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і соціального розвитку Новопетрівської сільської ради на 2017 рік

№ п/п

Завдання, заходи та показники Програми економічного і соціального розвитку Новопетрівської сільської ради на 2017 рік

Сума,

тис. грн

Соціальний захист

1

Соціальне забезпечення та соціальний захист населення села Нові Петрівці(див. додаток 1)

392,0

2

Оздоровлення та відпочинок дітей села Нові Петрівці

 (див. додаток 4)

195,0

3

Підтримки сім`ї та молоді села Нові Петрівці

170,0

Розвиток житлово-комунального, дорожнього господарства, благоустрій 

4

Реформування та розвиток комунального господарства села Нові Петрівці (див. додаток 2)

9 546,0

5

Благоустрій (див. додаток 3)

2 563,2

6

Будівництво та реконструкція дорожньої інфраструктури (див. додаток 6)

6 480,425

7

Ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ твердих побутових відходів

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

8

Сприяння створенню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

Розвиток культури та спорту

9

Покращення матеріально-технічної бази КП «ФК «Межигір’я»  (див. додаток  5)

315,0

10

Проведення культурно-масових заходів в селі Нові Петрівці

50,045

11

Покращення матеріально-технічної бази та розвиток Новопетрівського сільського будинку культури

285,0

Земельні ресурси та охорона навколишнього природного середовища

12

Охорона та раціональне використання земель

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

13

Охорона навколишнього природного середовища

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

Запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру

14

Накопичення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

66,0

Забезпечення законності та правопорядку

15

Створення єдиної локальної мережі відеоспостереження 

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

16

Забезпечення цілодобового патрулювання села спеціалізованою охоронною організацією

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

Охорона здоров’я

17

Субвенція Вишгородському районному бюджету для фінансування Новопетрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на утримання та покращення матеріально-технічної бази

100,0

18

Формування статутного капіталу комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр»

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

Освіта

 19

Будівництво дошкільного навчального закладу

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

 20

Субвенція Вишгородському районному бюджету для фінансування послуг з одноразового гарячого харчування учнів 5-11 класів та вихованців груп продовженого дня Новопетрівських загальноосвітніх шкіл №№1-3 

399,5

 21

Субвенція Вишгородському районному бюджету для фінансування робіт з ремонту підлоги в залі їдальні Новопетрівської загальноосвітньої школи №3

195,0

 22

Субвенція Вишгородському районному бюджету на придбання комп’ютерної техніки для Новопетрівської загальноосвітньої школи №2

160,0

 23

Субвенція Вишгородському районному бюджету на фінансування робіт з відновлення та ремонт східців в спортивному залі Новопетрівської загальноосвітньої школи №1

100,0

 24

Субвенція Вишгородському районному бюджету для поліпшення матеріально-технічного забезпечення Новопетрівських загальноосвітніх шкіл №№1-3

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

       Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2017 рік забезпечить:

1. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

2. Забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;

3. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності;

4. Покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

5. Поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

6. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

7. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

 

Додаток 1«Соціальне забезпечення та соціальний захист

населення села Нові Петрівці «Турбота» на 2017 рік»

Види адресної соціальної допомоги

Середній розмір грошової допомоги на одну особу (грн./рік)

Очікувана кількість осіб (чол./рік)

Загальна сума

витрат

(грн.)

Одноразова матеріальна допомога на лікування по життєво-важливим показникам онкохворим і тяжкохворим громадянам та інвалідам, які потребують лікування

5 000

50

250 000

Одноразова матеріальна допомога погорільцям

5 000

4

 20 000

Надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого 

2200

10

22 000

Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (за умови реєстрації місця проживання та фактичного проживання на території села Нові Петрівці на момент призову на військову службу)

10000

10

100 000

Всього:

 

 

392 000

 

Додаток № 2   «Реформування та розвиток комунального господарства у 2017 році»

п/п

Найменування заходу та об’єкту

Сума (тис.грн.)

Термін виконання

1

Послуги з електропостачання

1 400,0

Січень -

Грудень

2

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Межигірська

195,0

Травень

3

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці Шевченка

198,0

Червень

4

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці  Українська (Петровського)

150,0

Липень

5

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Князя Святослава (Кірова) 

195,0

Квітень

6

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Горького

194,0

Липень

7

 Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Гречка

196,0

Травень

8

Поточний ремонт погружних фекальних насосів

49,0

Травень

9

Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту зовнішніх водопровідних мереж по вулиці 1-го Травня з переходом на вулицю Ватутіна

150,0

Липень

10

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Ватутіна

194,0

Липень

11

Ремонт глибинних водопровідних насосів

45,0

Липень

12

Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж по вулиці Старосільська (Блюхера)

1 490,0

Вересень

13

Будівництво  водозабірного вузла по вулиці 1-го Травня

4 792,0

 Вересень

14

Капітальний ремонт гаражів по вулиці Ново-Київська, 123

100,0

Березень

15

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці

Незалежності

198,0

Липень

 

РАЗОМ

9 546,0

 

 


Додаток 3 «Благоустрій села Нові Петрівці на 2017 рік»

  № п/п

Найменування заходів

Сума (тис.грн.)

Термін виконання

1

Послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для утримання доріг села в зимовий період

60,0

Січень -

Грудень

2

Покіс трави на узбіччях доріг та в  місцях загального користування

60,0

Травень-

Вересень

3

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення 

350,0

Січень -

Грудень

4

Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення

195,0

Січень -

Грудень

5

Спилювання та кронування дерев.

70,0

квітень-

жовтень

6

Поточний ремонт дитячих майданчиків

95,0

квітень-

жовтень

7

Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села

190,0

квітень-

жовтень

8

Придбання елементів дитячих майданчиків

90,0

Квітень-червень

9

Придбання табличок для нумерації будинків

20,0

Січень -

Грудень

10

Ліквідація стихійних стіттєзвалищ шляхом збирання, вивезення та захоронення побутових відходів

750,0

Січень -

Грудень

11

Придбання ліхтарів для вуличного освітлення

195,0

Січень -

Грудень

12

Проведення заходів по знищенню карантинних рослин

70,0

Квітень-жовтен

13

Облаштування майданчиків  під  розміщення  контейтерів

38,0

Квітень-жовтень

14

Чищення  водовідвідного  лотка по вул. Лермонтова

18,0

Квітень-липень

15

Чищення криниць, дренажних колодязів від сміття та мулу

30,0

Квітень-жовтень

16

Послуги по фарбуванню об’єктів благоустрою

37,2

Квітень-жовтень

17

Встановлення та облаштування  інформаційних стендів під розміщення оголошень, офіційної реклами

150,0

Травень-листопад

18

Систематичне очищення доріг та тротуарів від пилу , сміття , ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та миття, посипання сипучим матеріалом

135,0

Січень-грудень

19

Очищення від реклам та оголошень об’єктів благоустрою

10,0

Січень-грудень

 

Разом

2 563,2

 

 

Додаток 4  «Оздоровлення та відпочинку дітей

 села Нові Петрівці на 2017 рік»

№ п/п

Зміст

Відповідальні

Обсяги фінансування

тис. грн.

1

Витрати на закупівлю путівок (послуг з оздоровлення) та транспортні послуги на перевезення дітей (проїзд)

Новопетрівський сільський

центр  соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

195,0

ВСЬОГО:

195,0

 

  Додаток 5 «Підтримка футбольного клубу «МЕЖИГІР’Я» на 2017 рік» 

п/п

Зміст

Обсяги фінансування

(грн.)

1

Придбання футбольної форми  для команд та взуття

 

 

195 000,0

2

Придбання футбольного інвентаря

50 000,0

3

 Послуги по перевезенню команд

 

70 000,0

 

ВСЬОГО

315 000,0

 

 

Додаток 6 «Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці в 2017 році» 

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова  2 – 1 821,707 тис. грн.;

2. Капітальний ремонт дороги по вул.  Валківська – 1 841,738 тис. грн.;

3. Капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 2– 611, 226 тис. грн.;

4. Капітальний ремонт дороги по вул. Садова  – 452, 0  тис. грн.;

5. Капітальний ремонт дороги по вул. Свято-Покровська – Ново-Київська – 470,810 тис. грн.;

6. Капітальний ремонт дороги по вул. Спаська  – 1 282, 944 тис. грн.

 

Додаток № 7 «Фінансування культурно-масових заходів у селі Нові Петрівці на 2017 рік»

       Разом з тим, у 2017 році вже виділялися додатково кошти, про що приймалися відповідні рішення на сесіях сільської ради. Таким чином, до Програми соціально-економічного розвитку села Нові Петрівці та до бюджету сільської ради були внесені наступні зміни по витратах у 2017 році:

Найменування

Вартість, тис.грн.

Поточний ремонт водопроводу по вул. Межигірська

195,0

Поточний ремонт водопроводу по вул.  вул. Шевченка

198,0

Поточний ремонт водопроводу по вул. Українська

150,0

Поточний ремонт водопроводу по вул. Князя Святослава

195,0

Поточний ремонт водопроводу по вул. Гречка

196,0

Поточний ремонт водопроводу по вул. Незалежності

198,0

Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж вул. Старосільська

1490,0

Поточний ремонт  та збільшення потужностей  для автоматичної апаратури електромережі вуличного освітлення

372,0

Коригування проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт дороги між вулицями Свято-Покровською  та Ново-Київською

9,850

Розроблення проектно-кошторисної  документації на капітальний ремонт частини дороги по вул. Шевченка

23,978

Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вулиці Польовій

101,734

 Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво  водозабірного  вузла по вул. 1-го Травня

110,226

 Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво  водозабірного  вузла по вул. Комарова

104,474

 Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво  водозабірного  вузла по вул. .Ново-Київська

105,022

Послуги спеціалізованої дорожньої техніки для утримання доріг села в зимовий період

130,0

Роботи  з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

40,0

Параметризація лічильників 

6,7

Виготовлення паспортів для 11-ти свердловин

60,0

Оплата теплопостачання

100,0

Монтаж, демонтаж ялинки

20,0

Придбання вітрин для  кубків

3,0

Придбання та встановлення захисних решіток

40,0

Придбання радіомікрофонів

12,0

Придбання ноутбука

12,0

Придбання (пошив ) штор на сцену

197,0

Поточний ремонт будинку культури

194,0

Розроблення містобудівної документації

199,0

Топографічна зйомка земельних ділянок

60,0

Субвенція районному бюджету  для Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Новопетрівської ЗОШ №3  для харчування учнів шкіл та груп продовженого дня 1-4 класів

399,5

Субвенція районному бюджету для Новопетрівської ЗОШ №3 для поточного ремонту  в їдальні школи

195,0

Субвенція районному бюджету для  Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ №1  на  поточний ремонт  приміщень

100,0

Субвенція районному бюджету для  Новопетрівської ЗОШ  І-ІІ ст..№2  на поточний ремонт підлоги

60,0

Субвенція районному бюджету для  Новопетрівської ЗОШ  І-ІІ ст..№2  на придбання  компютерів

63,0

Субвенція районному бюджету для  Новопетрівської ЗОШ  І-ІІ ст..№2  на придбання  моніторів, мишки, клавіатури

37,0

Субвенція Новопетрівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на придбання ПММ  – 35,0 тис.грн., на поточний ремонт автомобіля – 30,0 тис.грн.,

65,0

Субвенція Новопетрівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини  на придбання холодильників, ксероксу

35,0

Субвенція Вишгородській центральній районній лікарні на утримання  Новопетрівської   районної  лікарні

1000,0

Придбання телевізора в зал засідань

8,0

Придбання принтера

12,0

Придбання компютера,монітора

10,0

Судовий збір

100,0

Приблизити  видатки на придбання канцтоварів  з червня  2017 р. по лютий 2017 р.

30,0

Розроблення схеми  санітарного очищення та прибирання  території с. Нові Петрівці

41,0

Виділення коштів на програму «Накопичення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області на 2017 рік».

30,0