№141- VІІ-VІ

 

У К Р А Ї Н А

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Сьома  сесія шостого скликання

  РІШЕННЯ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ СОБАК

У СЕЛІ НОВІ ПЕТРІВЦІ ГРОМАДЯНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 10, 24, 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 2 червня 2009 року №264 «Про затвердження Методичних рекомендацій і розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах», з метою врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання собак на території села Нові Петрівці,

 

сесія  сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила утримання собак у селі Нові Петрівці громадянами, підприємствами, установами та організаціями (додаються).

2. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

3. Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О., забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комісію з питань законності та правопорядку Новопетрівської сільської ради.

 

Новопетрівський сільський голова                                                                                                           Р.М. Старенький

 

 

 


с. Нові Петрівці

08 липня   2011 року

№141- VІІ-VІ

 

 

 

Додаток
до рішення Новопетрівської сільської  ради               8 липня 2011 № 141

 

Правила утримання собак у селі Нові Петрівці громадянами, підприємствами, установами та організаціями

 

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання собак у с. Нові Петрівці (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з собаками, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території села, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», враховуючи Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 №264 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах» керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист собак від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

1.3.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням собак і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують собак, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також собак, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх  умертвіння.

1.5. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на собаку, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо їх укладено без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

1.6. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.7.  Правила базуються на принципах:

–        гуманного ставлення до тварин;

–        обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в селі;

–        забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

–        заборони жорстоких методів умертвіння тварин;

–        відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

–        утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

–        забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.

1.8.  Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

1.9. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.10.  У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

-        домашні собаки - собаки, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника,  членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;          

-        безпритульні собаки - домашні собаки, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

-        біостерилізація - позбавлення собак хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

-        вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

-        власник  собаки - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України

-        гуманне ставлення до тварин - дії,  що  відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;

-        евтаназія - гуманні   методи  умертвіння  тварин,  що   виключають їх передсмертні страждання;

-        екскременти - відходи життєдіяльності тварин;

-        жорстоке поводження з тваринами - знущання  над  тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

-        жорстоке умертвіння тварин - умертвіння  тварин  без  застосування знеболюючих  засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

-        ідентифікація домашніх собак – биркування, чипування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

-        місце або зона вигулу – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил;

-        потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;

-        реєстрація домашніх собак – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

-        утримання в  домашніх  умовах – обмеження природної волі утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

-        шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної  дії собаки  - шкода,  яка  призвела  до  погіршення  стану фізичного  або психічного здоров’я людини, ушкодження майна,  якщо  існує причинно-наслідковий  зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

2. Вимоги до утримання, поводження та використання домашніх собак

2.1. Умови утримання домашніх собак повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.

2.2. Місце утримання домашніх собак повинне бути облаштоване  таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.3. Власники домашніх собак зобов’язані виконувати вимоги цих Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних, юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей та тварин.

2.4. При додержанні вимог цих Правил дозволяється утримувати:

–          собак, (загальною кількістю не більше трьох дорослих тварин) у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності; у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки лише за письмовою згодою вcіx мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати собак i котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горища, підвали тощо). Якщо кількість собак більша ніж три дорослі тварини, то власник тварин ставить на облік свій розплідник або притулок (залежно від призначення) у реєстратора;

–        собак у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому приміщенні – на прив’язі або без неї за наявності попереджувальної таблички про існування тварини;

–        собак у вольєрах, майданчиках тощо з висотою не менше 2,5 метрів;

–        собак - без повідків і намордників: при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на учбово - дресирувальних майданчиках.

Собак, які визнано потенційно небезпечними, дозволяється утримувати фізичним особам, які досягли 18-річного віку, психічно здорові, фізично спроможні керувати твариною, пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях та уклали договір обов'язкового страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Юридичні особи за умови погодження з державною установою ветеринарної медицини, наявності відмітки у реєстраційному посвідченні про щорічне щеплення проти сказу, укладення договору обов'язкового страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, та визначення відповідальної особи, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину, можуть утримувати собак:

–        для охорони – на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

–        для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

Визначена відповідальна особа, яка безпосередньо несе відповідальність за собаку, може бути лише фізична особа, яка досягла 18-річного віку, психічно здорова, фізично спроможна керувати твариною та пройшла спеціальне навчання у кінологічних організаціях.

2.5. Власники домашніх собак зобов’язані:

–        утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з собакою, не залишати її без догляду, їжі і води;

–        дотримуватись санітарно - гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення;

–        не допускати можливості безконтрольного виходу собаки поза межі місця її утримання;

–        під час вигулу, супроводу собаки одягнути намордник та тримати її на короткому повідку;

–        запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

–        не допускати, щоб собаки забруднювали квартири, сходові площадки та клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях в тому числі тротуари, стадіони, спортивні та дитячі майданчики, сквери, парки, газони, квітники тощо.

–        прибирати в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

–        забезпечувати тишу - попереджувати лай собак у багатоквартирних будинках з 22:00 до 8:00;

–        надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок на вимогу посадових осіб державної установи ветеринарної медицини;

–        забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак;

–        негайно ізолювати тварину і звернутися до установи ветеринарної медицини у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;

–        негайно повідомляти заклади охорони здоров'я та державну установу ветеринарної медицини про випадки укусу або травмування собакою людини або домашньої собаки;

–        надавати собак для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення Вишгородської санітарно-епідеміологічної станції чи державної установи ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або тварині. Тимчасова ізоляція собак може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;

–        відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені їхньою собакою фізичній і юридичній особам, у встановленому чинним законодавством України порядку; у разі неможливості подальшого тримання тварини передати її у власність іншій особі.

2.6. Власникам домашніх собак дозволяється:

–        навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами;

–        утримувати, розводити, дресирувати, відчужувати, вигулювати, перевозити з додержанням діючих вимог, виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю;

–        продавати тварин: на території власника тварини;

–        в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином; в притулках; під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

–        на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

2.7. Власникам домашніх собак забороняється:

–        утримувати собак незареєстрованими та зареєстрованими не належним чином;

–        навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

–        продавати домашніх собак у невстановлених для цього місцях;

–        утримувати собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

–        купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти домашніх тварин без передбачених законодавством щеплень, обробок;

–        викидати трупи собак або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інших);

–        жорстоко поводитись з собаками, залишати бездоглядними;

–        використання оснащень, інвентарю, що травмують тварину;

–        примушувати собак до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

–        нанесення побоїв, травм з метою примушування собак до виконання будь – яких вимог;

–        проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;

–        розведення собак зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з виявленими генетичними змінами, що спричинюють їм страждання;

–        застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

–        примушування до нападу одних тварин на інших;

–        вирощувати собак для м'яса та шкірок;

–        інші дії, які суперечать гуманному ставленню до тварин.

2.8.    Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними (додаток), дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати таких собак, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

3. Обов'язки та права власників домашніх собак

3.1. Особи, які утримують домашніх собак, зобов'язані:

–        дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;

–        забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

–        дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються собаки (місце постійного утримання), та норм співжиття;

–        забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

–        реєструвати тварин віком від трьох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз'яснюються правила їх утримання;

–        зареєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти днів від дати їх придбання;

–        тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї  лише в закритих дворах  із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

–        забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здійснення вигулу домашньої собаки поза місцем її постійного утримання;

–        не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

–        прибирати  екскременти  за своїми собаками;

–        у разі неможливості подальшого утримання собаки передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

–        у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;

–        здійснювати  перевезення  домашніх собак усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

–        регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

–        відшкодовувати  фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

3.2. Особа, яка супроводжує домашню собаку, зобов'язана забезпечити безпеку:

–        оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;  

–        дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

3.3. Власники домашніх собак мають право їх утримувати:

–        у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири.

–        на  території  присадибної  земельної  ділянки  за  умови,  якщо її огорожа забезпечує ізоляцію  тварини на цій території;

–        для юридичних осіб за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив’язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

–        без повідців і  намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на  полюванні,  на навчально -дресирувальних майданчиках;

–        з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

–        навчати собак без повідців і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами;

–        вигулювати їх на пустирях, у місцях та зонах для вигулу в разі  їхнього створення.

3.4. Власникам  тварин забороняється:

–        утримувати незареєстрованих  тварин;

–        утримувати їх в місцях загального користування;

–        продавати  тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

–        у стані алкогольного сп’яніння вигулювати тварин;

–        вигулювати собак без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

–        приводити  тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

–        доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

–        продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах  без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;

–        розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю; 

–        проводити  генетичні  зміни  на них;

–        жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

–        наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

–        використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

–        проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно  тварини;

–        вирощувати собак з метою отримання їх м'яса і шкірок;

–        викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття, на стихійні смітники та інші непередбачені місця або самовільно закопувати їх в землю;  

–        навчати  собак  атакувати  людину в життєво важливі органи;

–        інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрацію домашніх тварин проводять заклади ветеринарної медицини.

4.2. Реєстрація домашніх собак проводиться з метою:

–        єдиного їх обліку у селі;

–        контролю за чисельністю безпритульних тварин;

–        здійснення   контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

–        забезпечення епізоотичного благополуччя;

–        вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з їх утриманням.

 4.3. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини із тримісячного віку.

4.4. Тимчасовій реєстрації, що є обов’язковою, підлягають домашні собаки, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є село, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають на території відповідних місць більше 45 діб.

4.5. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.

4.6. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини також надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

4.7. Породисті собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних собак незалежно від реєстрації в організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація, перереєстрація не проводиться.

4.8. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.

Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину, і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

5. Поводження з безпритульними  собаками

5.1. При поводженні з безпритульними  тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

5.2.  Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними та підлягають вилову.

5.3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.

5.4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами в с. Нові Петрівці, за заявами жителів села та суб’єктів господарювання всіх форм власності.

5.5.   Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 5.00 до 7.00  годин. Умертвіння безпритульних тварин повинно проводитися гуманними методами, що виключають їх передсмертні страждання (евтаназія), та здійснюватися підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами в  с. Нові Петрівці.

5.6. При вилові безпритульних  собак категорично забороняється:

–        продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

–        використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

5.7. При вилові безпритульної  тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його встановлення.

5.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних  тварин. Винні в отруєнні  безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

6. Виховання гуманного ставлення до тварин

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.

7. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

7.1. Собаки незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні обов’язково щорічно бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

7.2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати   і звернутися   до   ветеринарного   лікаря. Тимчасова  ізоляція   тварин може проводитися у встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.

7.3. У випадку укусу або травмування людини  твариною власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

7.4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або безпритульною твариною, а також у разі підозри захворювання тварини на сказ власник повинен негайно повідомляти заклад ветеринарної медицини району та ізолювати таких тварин.

8. Забезпечення контролю за додержанням Правил

8.1. Дільничні інспектори міліції:

–        у межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання  домашніх  та інших   тварин   і  поводження з ними у селі, охорони громадського порядку;

–        складають та подають протоколи про адміністративні право - порушення власниками тварин  на розгляд до адміністративних комісій.

8.2. Заклади ветеринарної медицини:

–        у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у селі;

–        складає протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання цих Правил, ухилення від обов’язків щеплень, досліджень тощо, відповідно до ст.107 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

–        надає дозвіл на утримання домашніх та інших тварин суб’єктам господарювання всіх форм власності;

–        здійснює карантин тварин, підозрілих у захворюванні на сказ, які нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;

–        накладає карантинні обмеження;

–        затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин;

–        здійснює контроль за виконанням карантинних заходів;

–        забезпечує організацію та проведення щеплень тварин проти сказу згідно з реєстрацією на підвідомчій території  суб’єктів господарювання всіх форм власності.

8.3. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:

–        здійснюють нагляд та прогнозують епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території села та надають пропозиції щодо  її поліпшення;

–        за запитами надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у с. Нові Петрівці.

8.4. Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради:

–        відповідно до ст.218 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають протоколи про адміністративні правопорушення та притягують власників тварин до адміністративної відповідальності відповідно до ч.1 ст.154 вищезазначеного Кодексу за недодержання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання щодо утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у селі;

–        разом з суб’єктами господарювання, які здійснюють управління жилими будинками, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, визначають місця і зони для вигулу собак на своїх адміністративних територіях та інформують про це населення села через засоби масової інформації.

8.5. Суб’єкти господарювання, які здійснюють управління жилими будинками, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, голови квартальних комітетів у приватному секторі:

–        у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин;

–        забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

–        повідомляють підприємство, уповноважене у сфері поводження з безпритульними тваринами у с. Нові Петрівці, про наявність безпритульних собак та сприяють виконанню ним своїх обов’язків.

8.6. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання домашніх та інших тварин їх представники:

–        надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх та інших тварин;

–        сприяють організації та проведенню загально-сільських протиепізоотичних і протиепідемічних, інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

–        складають протоколи про порушення цих Правил.

8.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. Притулки для безпритульних собак

9.1.   Для безпритульних тварин підприємства, установи, організації та окремі громадяни, за погодженням з державною ветеринарною службою району, при дотриманні вимог цих Правил можуть організовувати притулки.

9.2.   Притулки можуть бути створені в місцях де можливо забезпечити належне утримання тварин та безпеку людей.

9.3.   Притулки підлягають обов’язковій реєстрації в ветеринарних установах місцевих органах влади.

9.4.   Тварини в притулках можуть підлягати стереалізації.

 

           

Секретар Новопетрівської

сільської ради                                                                                                                                        С.О. Костюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Правила утримання собак

у селі Нові Петрівці

громадянами, підприємствами,

установами та організаціями

 

 

Перелік

порід собак, яких визнано потенційно небезпечними


1.     Акіта-іну.

2.     Американський бульдог.

3.     Американський стафордширський тер’єр.

4.     Англійський мастиф.

5.     Аргентинський дог.

6.     Бельгійська вівчарка.

7.     Бернський зенненхунд.

8.     Бордоський дог.

9.     Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11.  Бультер’єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер’єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер’єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер’єр.

30. Ягдтер’єр  німецький.

31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.