№ 116- VІІ-VІ

 

У К Р А Ї Н А

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьома  сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ МІСЯЧНОЇ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОДИН КВАДРАТНИЙ МЕТР ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ НЕРУХОМОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА НОВІ ПЕТРІВЦІ


         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», провівши моніторинг вартості новозбудованого житла, розміщеного на території села, з метою забезпечення надходжень до бюджету села,

сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.   Визначити мінімальний розмір місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території села Нові Петрівці:

11,00 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

22,00 грн. – для виробничої діяльності;

33,00 грн. – для комерційної діяльності.

2. Затвердити розрахунок мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території села Нові Петрівці (додається).

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

4. Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О., забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення не пізніше 15 липня 2011 року.

5.   Забезпечити відстеження результативності даного рішення згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новопетрівського сільського голову Старенького Р.М.

 

Новопетрівський сільський голова                                                                                              Р.М. Старенький

 

 

 

 

с. Нові Петрівці

08 липня  2011 року

№ 116- VІІ-VІ

 

Додаток
до рішення Новопетрівської сільської ради                                           

116 від 08.07.2011 року

 

РОЗРАХУНОК

мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території села Нові Петрівці

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» за такою формулою:

Рн

Р = ------------------ х Ф,

К х 12

               де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

               Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;

               К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об'єкта (від 5 до 100 років).

               Ф - вид функціонального використання об'єкта нерухомого майна.

У відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.10.2010 № 401 «Про прогнозні середньорічні показники опосередковано вартості спорудження житла за регіонами України на 2011 рік» опосередкована вартість нового житла у розрахунку на 1 кв. метр по Київській області складає 4488,00 грн.

Середній проектний строк експлуатації об’єктів нерухомого майна по селу Нові Петрівці складає 35 років.

У разі використання такого об'єкта для провадження виробничої діяльності застосовується коефіцієнт - 2, іншої комерційної діяльності - 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб - 1.

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розрахована згідно з зазначеною формулою, округлена до найближчої 1 гривні, для села Нові Петрівці складає:

- 11,00 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб,

- 22,00 грн. – для провадження виробничої діяльності,

- 33,00 грн. – для комерційної діяльності.

 

Секретар сільської ради                                                                                                                         С.О. Костюк