№ 813- ХXXVІ-V

 

 

У К Р А Ї Н А

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Тридцять шоста сесія пятого скликання

 

РІШЕННЯ

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ПРАВИЛ  БЛАГОУСТРОЮ

СЕЛА НОВІ ПЕТРІВЦІ

 

(із змінами, внесеними згідно з рішенням Новопетрівської сільської ради №337- 14-6 від 27.06.2012р.)         Заслухавши виступ Старенького Радіона Миколайовича, голови сільської ради, з метою утримання території села нові Петрівці у належному стані, її санітарне очищення від сміття, збереження об’єктів загального користування природних комплексів, відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 34 Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити правила благоустрою на території села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

 

 Новопетрівський сільський голова                                         Р.М. Старенький

 

 

 

с. Нові Петрівці

20 травня  2010 року

№ 813- ХXXVІ-V


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новопетрівської сільської ради

20 травня 2010  №813  

 

 

Правила благоустрою території

села Нові Петрівці

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території села Нові Петрівці (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою села, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території села, встановлюється порядок комплексного виконання робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, з метою раціонального використання території села, належного утримання та охорони.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життедіяльності людини і є обов’язковими для виконання органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, фізичними особами-підприємцями, органами самоорганізації населення, громадянами, іноземцями та особами без громадянства на території села.

1.3. Об’єкти благоустрою села використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.5. Правила містять загальнообов’язкові на території села норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Затверджені в установленому порядку Правила розміщуються для ознайомлення у місцевих засобах масової інформації, приміщеннях сільської ради, підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, комітетів самоорганізації населення.

1.8. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, адміністративну комісію при виконавчому комітеті сільської ради.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються  в такому значенні:

2.1.1. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.2. Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

2.1.3. Суб'єкти у сфері благоустрою села  Нові Петрівці – учасники  відносин у сфері благоустрою села Нові Петрівці, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх форм власності, органи самоорганізації населення, фізичні особи підприємці, громадяни, іноземці та особи без громадянства.

2.1.4. Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником  утримує на балансі відповідне майно, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

2.1.5. Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, доріг господарського відання, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.6. Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку,  визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

2.1.7. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території  населеного  пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження  та відновлення об'єктів благоустрою.

2.1.8. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.9. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.10. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.11. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, фонтани та декоративні басейни, покажчики найменувань вулиць, вуличні годинники тощо).

2.1.12. Мала архітектурна форма комерційного призначення - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у грунт фундаментів.

2.1.13. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені кодексами України, законами України “Про благоустрій територій”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про планування та забудову територій”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ 3. Повноваження органів місцевого самоврядування та комітетів самоорганізації населення в сфері благоустрою території села

3.1. До повноважень сільської  ради у сфері благоустрою території села належать:

3.1.1. Затвердження сільських програм та заходів благоустрою території села, забезпечення їх виконання.

3.1.2. Створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою території села, визначення відповідних повноважень цих органів (служб).

3.1.3 Організація забезпечення на території села чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

3.1.4. Розроблення схем санітарного очищення села.

3.1.5. Затвердження правил благоустрою території села.

3.1.6. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

3.1.7. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою села.

3.1.8. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

3.1.9. Надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

3.1.10. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою села, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

3.1.11. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населеного пункту.

3.1.12. Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричиненні порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища.

3.2. До повноважень комітетів самоорганізації населення в сфері благоустрою території села належать:

3.2.1. Внесення в установленому порядку на розгляд сільської ради пропозицій з питань благоустрою села та поліпшення санітарного стану території села.

3.2.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою села.

3.2.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території села.

3.2.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою села.

3.2.5. Вирішення інших питань у цій сфері відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення“ та цих Правил.

Розділ 4. Права та обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою території села

4.1. Громадяни у сфері благоустрою території села мають право:

4.1.1. Користуватися об’єктами благоустрою села.

4.1.2. Брати участь у розробленні та обговоренні правил благоустрою села.

4.1.3. Вносити на розгляд сільської ради, підприємств, організацій і установ пропозиції з питань благоустрою села.

4.1.5. Брати участь в заходах з благоустрою села, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів та тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

4.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі виникнення загрози здоров’ю, життю або майну громадян.

4.1.7. Звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників, балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

4.2. Громадяни у сфері благоустрою території села зобов'язані:

4.2.1. При будівництві приватних будинків озеленювати та упорядковувати земельні ділянки за рахунок власних коштів відповідно до затверджених проектів.

4.2.2. Проводити ремонт та фарбування фасадів приватних будинків, господарських споруд та огорож за рахунок власних коштів.

4.2.3. Утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території, прилеглі до території садиби тротуари, зелені зони, проїзну частину вулиці в межах 0,5 метрів від бордюрного каменю.

4.2.4. Дотримуватись вимог Правил благоустрою території села Нові Петрівці.

4.2.5. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою села.

4.2.6. Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, проводити боротьбу по знищенню карантинних рослин.

4.2.7. Укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів, забезпечувати своєчасний вивіз побутового та будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів поза садибою.

4.2.8. Виконувати роботи, пов'язані з прокладкою, ремонтом та реконструкцією підземних комунікацій, згідно порядку виконання земляних робіт на території села.

4.2.9. Очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому та легкозаймистих матеріалів власні ділянки та прилеглу до них територію.

4.2.10. Дотримуватись Правил про утримання собак, котів та хижих тварин громадянами, підприємствами, організаціями, учбовими закладами, установами.

4.2.11. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

4.2.12. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою села.

4.3. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території села мають право:

4.3.1. Брати участь у розробленні та обговоренні правил благоустрою території села.

4.3.2. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території села.

4.3.3. Вимагати негайного виконання робіт в разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

4.3.4. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою.

4.3.5. Вносити в установленому порядку на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою села та поліпшення санітарного стану території села.

4.4 Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території села зобов’язані:

4.4.1. Утримувати в належному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні, а також здійснювати прибирання на території по периметру на відстані 25 метрів від об'єкту (паркан, стіна будівлі, гаражний кооператив, стіна малої архітектурної форми тощо).

4.4.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

4.4.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.4.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.4.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

4.4.6. Під час утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

4.4.7. Встановити біля будівель, малих архітектурних форм, в яких здійснюється господарська діяльність, урни для сміття.

4.4.8. Укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів з спеціалізованими підпримємствами.

4.4.9. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

4.4.10. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території села

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання території села

5.1.1. Організацію благоустрою села забезпечують сільська рада та її виконавчі органи відповідно до їх повноважень.

5.1.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території села.

5.1.3. Суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні.

5.1.4. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом сільської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.

5.1.5. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначаються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

5.2. Організація прибирання та утримання об’єктів благоустрою.

5.2.1. Прибирання та благоустрій на території села здійснюють:

5.2.1.1 Житлово-експлуатаційні організації (об’єднання, комітети, дільниці), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) - території домоволодінь (за виключенням приватних), внутріквартальних та дворових територій, тротуарів, доріг, розташованих навпроти житлових будинків, а також здійснюють благоустрій домоволодінь, внутріквартальних та дворових територій.

5.2.1.2. Комунальні організації – бульварів, площ, парків, скверів, тротуарів вздовж парків, розворотних майданчиків для транспорту, пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, кладовищ, прилеглих до них  ділянок вулиць, малих архітектурних форм некомерційного призначення, зовнішнього освітлення, а також територій, де знесені будинки, приватних будинків, де ніхто не мешкає, і будинків, які підлягають знесенню.

5.2.1.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в тому числі орендарі приміщень – прибудинкових та дворових територій, прилеглих до них доріг, тротуарів, газонів, територій земельних ділянок, виділених рішенням сільської ради у користування, а також прилеглих до них територій.

5.2.2. Рішенням виконавчого комітету сільської ради за установами, організаціями, підприємствами фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах села (заплави річок, парки, сквери, мости тощо).

5.2.3. Крім вищевказаних територій окремі підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни повинні проводити прибирання та благоустрій територій, а саме:

5.2.3.1 Будівельні організації - земельних ділянок, виділених під будівництво, з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць розриття та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво.

5.2.3.2 Торговельні та інші організації, підприємства, власники павільйонів, – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 25 метрів.

 5.2.3.3. Власники малих архітектурних форм комерційного призначення – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 10 метрів.

5.2.3.4. Власники автозаправних станцій – території, прилеглої до станції, в радіусі 20 метрів (включаючи 0,5 метрів  від бордюрного каменю).

5.2.3.5. Правління гаражних, гаражно-будівельних кооперативів, товариств, власники індивідуальних гаражів - території, прилеглої до гаражів, у радіусі 10 метрів навколо цих споруд.

5.2.3.6. Підприємства, установи, організації всіх форм власності - прилеглі території до центрально – теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, у радіусі 15 метрів, до диспетчерських пунктів, в радіусі 20 метрів та території автобусних зупинок до осі проїжджої частини вулиці довжиною 25 метрів.

5.2.3.7 Власники приватних домоволодінь, садово-городні, садівничі товариства та кооперативи – присадибних ділянок, прилеглої до них зеленої зони, тротуару, дороги.

5.2.4. Власники або користувачі об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

5..2.5. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами зазначених об'єктів благоустрою.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.3.1. Парків (дендропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі-парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.3.1.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.3.1.2. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

1) санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнювання  очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

2)  освітлення територій;

3)  озеленення, збереження зелених насаджень;

4) відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

5) утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей;

6) встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садово-паркових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

7)  забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

8) забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.3.1.3. Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюються відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, інших нормативно-правових актів.

5.3.2 Пам’яток культурної спадщини.

5.3.2.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

5.3.2.2. Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення.

5.3.2.3. Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

5.3.2.4. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу  знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

5.3.2.5. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

5.3.2.6. Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

5.3.3. Доріг, вулиць, провулків, проїздів.

5.3.3.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.3.3.2. Використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості “лежачих поліцейських” дозволяється лише за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради та з  органами дорожньої автоінспекції.

5.3.3.3. Власники, користувачі дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

1)  своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2)   постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3)  контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4) вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху;

5)  аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

6)  забезпечити дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

5.3.4 Пляжів.

5.3.4.1. Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі  або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем 05.08.1998 року № 4690-88.

5.3.4.2. Перед початком купального сезону необхідно провести наступні роботи:

1) переорати та почистити пісок від сміття;

2) провести ревізію дна річки в місцях купання та видалити сторонні предмети;

3) визначити зону купання для дорослих, встановити буї, огорожу на дитячій акваторії;

4) підготовити питні фонтанчики до роботи: промити, продезинфікувати, пофарбувати; підтвердити хімічну та бактеріологічну безпечність води лабораторними дослідженнями;

5) зобов’язати технічний персонал пляжу після його закриття проводити прибирання берегу, роздягалень, туалетів, зеленої зони, забезпечити своєчасну дезинфекцію туалетів;

6) встановити достатню кількість урн для сміття (із розрахунком не менше 1-ї урни на 1600 м2 території пляжу).Урни встановлюються на відстані не менше ніж 10 метрів від зрізу води, забезпечити відстань між урнами не більше 40 метрів. Контейнери для твердих побутових відходів встановлюються з розрахунку один контейнер на 3500-4000 м2 території пляжу;

7) укласти договори на вивезення твердих побутових відходів, забезпечити установку контейнерів для збору ПЕТ-пляшки;

8) забезпечити щоденне миття роздягалень із застосуванням дезинфікуючих засобів;

9) забезпечити постійну підсипку чистого піску;

10) забезпечити роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.3.4.3. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

5.3.5. Кладовищ.

5.3.5.1. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 року N 28, інших нормативно-правових актів.

5.3.6. Місць стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

5.3.6.1. На територіях місць для стоянок транспортних засобів забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року № 115, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

5.3.6.2. Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць стоянки транспортних засобів здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передано зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або рішенням виконавчого комітету сільської ради.

5.3.7. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.3.7.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.3.7.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.3.7.3. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 

5.3.8. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків.

5.3.8.1. Місця для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

5.3.8.2. Організації або організатори ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків зобов’язані:

1) забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним  лікарем від 05.08.1988 №4690/88, Ветеринарно-санітарних правил для ринків затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. №23;

2) укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

3)   встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;

4)  забезпечити зберігання всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на  наданій території;

5)  встановлювати громадські санітарні вузли (тимчасові туалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від об’єктів торгівлі продовольчими товарами у кількості відповідно до державних санітарних норм і правил.

5.3.9. Забороняється куріння тютюнових виробів в громадських місцях, на робочих місцях та в інших місцях, визначених рішенням сільської ради, (за винятком місць, спеціально для цього відведених).

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

5.4.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщенні об’єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

5.4.2. Благоустрій та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, “Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 року № 76, цих Правил.

5.4.3 Суб’єкти у сфері благоустрою, які мають у власності або користуванні будинки або земельні ділянки зобов’язані:

5.4.3.1. Утримувати в належному санітарному стані внутрішню територію земельної ділянки відповідно до Санітарних правил утрмання територій населенних пунктів та цих Правил.

5.4.3.2. Здійснювати прибирання та благоустрій прилеглої до будинків та/або земельних ділянок територій з усіма елементами благоустрою за власний рахунок.

5.4.3.3. Своєчасно проводити капітальний, поточний ремонт та фарбування огорожі.

5.4.3.4. Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву.

5.4.4. На прилеглих територіях до будинків та/або земельних ділянок забороняється:

5.4.4.1. Загромаджувати проїжджу частину дороги під час проведення земляних та будівельних робіт.

5.4.4.2. Складувати будівельні матеріали, дрова, добрива та інше.

5.4.4.3. Засмічувати каналізаційні, водопровідні колодязі та інші інженерні комунікації.

5.4.5 Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.4.6. Комітети самоорганізації населення сприяють проведенню роботи з укладання договорів на вивіз та утилізацію твердих та рідких побутових відходів у мікрорайонах приватної забудови.

5.4.7. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові громадські, будівлі та споруди, які в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальними підприємствами.

5.4.8. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання прилеглої території загального користування.

5.4.9. Власники або балансоутримувачі житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов’язані стежити за їх належним технічним станом, зовнішнім виглядом в цілому та окремих частин: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей і т.д., у термін не більше трьох днів усувати пошкодження, аварійні пошкодження усуваються негайно, очищати покрівлі від снігу та криги.

5.4.10. Власники або балансоутримувачі житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов’язані забезпечити:

 5.4.10.1. Аншлаги з найменуванням вулиць, провулків, проспектів та площ, номери будинків.

5.4.10.2. При вході в житлові будинки чи у вестибюлі такі вказівники: нумерація під’їздів та квартир; адреси, телефони та режим роботи житлових організацій, невідкладної медичної допомоги, відділу міліції, пожежної охорони, аварійних служб, комітетів самоорганізації населення, місце та час прийому депутатів, стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами.

5.4.10.3. На кожному поверсі навпроти дверей ліфту повинен бути зазначений номер поверху.

5.4.11. Житлові організації всіх форм власності, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку зобов'язані :

5.4.11.1. Не допускати створення на внутрішньоквартальних територіях звалищ побутових відходів.

5.4.11..2. Виконувати на внутрішньоквартальних територіях своєчасно роботи по догляду за зеленими зонами і насадженнями, своєчасну санітарну рубку, обрізання гілок та знищення чагарників.

5.4.11.3. На закріплених територіях косити траву та видаляти сухостій.

5.4.11.4. Не допускати спалювання листя і сміття на території села.

5.4.11.5. Забезпечувати своєчасне прибирання місць збору твердих побутових відходів з призначенням відповідальної особи.

5.4.11.6. Забезпечувати прибирання прибудинкових територій, майданчиків, садів, дворів, доріг і тротуарів.

5.4.11.7. Виконувати санітарне очищення внутрішньоквартальних територій, забезпечувати вивіз з прибудинкових і внутрішньоквартальних територій металобрухту, будівельного, побутового сміття, шлаку і інших побутових відходів.

5.4.11.8. Вжити заходи щодо ремонту у випадках аварії, при проривах або пошкодженнях на трубопроводах і теплотрасах, та не допустити відкачування та скидання води, а також господарсько-побутових стоків та інших забруднюючих  речовин на вулиці, газони, тротуари.

5.4.11.9. Стежити за належним технічним станом, зовнішнім виглядом в цілому та окремих частин житлових будівель: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей тощо. Своєчасно усувати пошкодження, очищати покрівлі, проїзди, та пішохідні тротуари від снігу та криги.

5.4.11.10. Забезпечувати встановлення контейнерів, урн для побутових відходів в місцях, відведених для цих цілей.

5.4.11.11. Здійснювати постійний контроль за благоустроєм територій підприємств, організацій, установ, фізичних осіб-підприємців, адміністративних та інших приміщень які розташовані на прибудинкових територіях.

5.4.11.12. Територію багатоповерхових житлових будинків, а також закріплену за ними прилеглу територію прибирати самостійно, або силами підприємств, установ, організацій на умовах договору.

5.4.12. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці зобов’язані:

5.4.12.1. Своєчасно проводити капітальний та поточний ремонти, фарбування фасадів. Фарбування фасадів проводити в кольори, погоджені з сільською радою. 

5.4.12.2. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

5.4.12.3. Облаштовувати газони та квітники у відведених місцях, при необхідності косити газони, здійснювати прибирання сміття.

5.4.12.4. Приймати участь в проведенні санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою села.

5.4.13. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок їх утримання встановлюється у договорі оренди.

5.5 Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріпленої за ними території.

5.5.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування та зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору території в належному стані.

5.5.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці зобов’язані проводити на закріплених за ними на умовах договору територіях наступний комплекс робіт, спрямований на наведення чистоти і порядку:

5.5.2.1. Щоденне прибирання прилеглої території до 8-00 години.

5.5.2.2. Очищення опор ліній електропередач, парканів, будівель і т.п. від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях здійснюється балансоутримувачем.

5.5.2.3. Своєчасно прибирати листя в період його опадання і вивозити на відведенні для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів.

5.5.2.4. Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 сантиметрів.

5.5.2.5. Встановлювати урни біля адміністративних та інших будівель та слідкувати за їх своєчасним очищенням.

5.5.2.6. Утримувати в належному стані та слідкувати за естетичним виглядом вітрин, реклам, вивісок. Оформлення вітрин, встановлення та виготовлення об’єктів зовнішньої реклами виконувати у встановленому порядку.

5.5.2.7. Виконувати роботи, пов'язані з прокладкою, ремонтом і реконструкцією підземних комунікацій, згідно з вимогами цих Правил

5.5.2.8. Забезпечувати своєчасну очистку від снігу та льоду, дотримуючись таких правил:

1) роботи по очистці від снігу та льоду розпочинати з настанням снігопаду;

2) від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів;

3) в період ожеледиці тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйоми посипати фракційними та іншими протиожеледними матеріалами. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах заборонено;

4) регулярно, з додержанням правил безпеки, проводити очистку дахів від снігу та льодових бурульок;

5) вивозити зібрані з прилеглих територій сніг та лід силами спеціалізованих підприємств на умовах договору.

5.5.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях відповідно до закону.

5.6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій.

5.6.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.6.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою села

6.1 Вимоги до утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів.

6.1.1. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів здійснюється відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджений наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг “Укравтодор” від 26.09.1997 року № 190, інших будівельних та санітарних норм і правил.

6.1.2. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.3. Балансоутримувачі доріг, вулиць, вулично-дорожньої мережі, підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці  зобов'язані:

6.1.3.1. Забезпечити проведення поточних і капітальних ремонтів на вулицях і дорогах, що належать їм у відповідності з діючими нормами і правилами.

6.1.3.2. Підтримувати технічний стан вулиць і доріг у відповідності з діючими нормами, зокрема, вимогами з безпеки руху транспортних засобів і пішоходів.

6.1.3.3. Вимагати відшкодування збитків від дій водіїв, пасажирів, пішоходів, які вони спричинили вулицям і дорогам.

6.1.3.4. В зимовий період виконувати заходи, передбачені відповідними рішеннями з забезпечення нормальної роботи та безпеки руху міського транспорту і пішоходів.

6.1.4. Громадяни зобов'язані:

6.1.4.1. В період снігопаду та ожеледі забезпечувати очищення від снігу, льоду і посипання протиожеледними матеріалами, дозволеними до використання, прилеглі та закріплені за ними території.

6.1.4.2. Випускати транспорт на вулиці села у чистому, технічно справному стані, не допускати випадків забруднення вулиць, дворів матеріалами, що перевозяться автотранспортом.

6.1.4.3 Не допускати випадків забруднення вулиць, дворів та інших територій села брудом, що вивозиться на колесах техніки з будівельних майданчиків, полів, дворів та інших територій, які знаходяться в забрудненому стані.

6.2. Вимоги до утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

6.2.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює дорожньо-експлуатаційна організація.

6.2.2. Використання та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється згідно вимог з ДСТУ 2587-94 “Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 “Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 “Огородження дорожні і напрямні пристрої”, ДСТУ 4092-02 “Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування”, інших норм та правил.

6.3. Вимоги до утримання зелених насаджень.

6.3.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства  від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.3.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

6.3.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

6.3.4. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на житлово-комунальні організації, підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців та громадян – власників будинків на закріплених за ними прилеглих територіях.

6.3.5. Роботи по поточному утриманню зелених насаджень, а також засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами-підприємцями проводяться за кошти вказаних організацій власними силами або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.3.6. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт або утримувачі зелених насаджень повинні передати їх будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.3.7. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник  після та/або завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню, відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 1 серпня 2006 року №1045.

6.3.8. На ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким  ці земельні ділянки відведені.

6.3.9. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

6.3.9.1. Огороджує дерева на території будівництва.

6.3.9.2. У процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев.

6.3.9.3. Копає канави глибше 1 метру для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 метри від дерева та 1,5 метри від чагарнику.

6.3.9.4. Не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев.

6.3.9.5. Зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передає комунальному підприємству по зеленому будівництву і благоустрою села.

6.3.9.6. Не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані менше 2,5 метри від дерева і 1,5 метри від чагарнику.

6.3.10. Пристовбурні лунки дерев і кущів на вулицях утримувати без бур'яну і в розпушеному стані. За достатнього живлення і водного режиму в них можна висівати газонні трави або висаджувати квіти.

6.3.11. На зупинках громадського транспорту, в місцях інтенсивного руху пішоходів лунки слід прикривати декоративними металевими чи дерев'яними решітками.

6.3.12. Знищення бур'яну на газонах проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах – 5 сантиметрів, звичайних – 10 сантиметрів, лучних - 15 - 20 сантиметрів. Висота скошування травостою на партерних газонах - 2 - 4 сантиметри, звичайних і лучних - 3 - 5 сантиметрів.

6.3.13. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, бульварів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів.

6.3.14. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку, за наявністю дозволу виконавчого комітету сільської ради.  При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, згідно Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, або виконуються компенсаційні посадки.

6.3.15. На територіях де ростуть зелені насадженння забороняється:

6.3.15.1. Складувати будь-які матеріали.

6.3.15.2. Влаштовувати звалища сміття, снігу та криги.

6.3.15.3. Використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у  разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу.

6.3.15.4. Розміщувати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби.

6.3.15.5. Будь-яке будівництво, у тому числі встановлення павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм  архітектури  (за винятком наявності рішення виконавчого комітету).

6.3.15.6. Використовувати малі архітектурні форми не за призначенням.

6.3.15.7. Влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах.

6.3.15.8. Кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних.

6.3.15.9. Випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

6.3.15.10. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево.

6.3.15.11. Добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи та інші  механічні пошкодження; пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники.

6.3.15.12. Знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них.

6.3.15.13. Складати непротруєну від шкідників та хвороб деревину.

6.3.15.14. Засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати.

6.3.15.15. Висаджувати зелені насадження без погодження з власниками інженерних комунікацій.

6.3.15.16. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах.

6.3.15.17. Випускати на території села, території комунальних домоволодінь, території зелених насаджень, заплави річок, водоймищ, місця масового відпочинку домашніх тварин, птицю, випасати худобу, вигулювати та дресирувати собак  у не відведених для цього місцях.

6.3.15.18. Розкладати багаття, спалювати листя, сміття тощо на території села, підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень, полігонах утилізації та інших місцях.

6.3.16. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

6.3.16.1 На об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності - на балансоутримувачів цих об’єктів.

6.3.16.2. На вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови.

6.3.16.3. На територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства.

6.3.16.4. На територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок – з дня початку робіт – на замовників будівництва та/або будівельні організації що проводять роботи.

6.3.16.5. На пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради.

6.3.16.6. На приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

6.4. Вимоги до утримання будинків та споруд, їх фасадів.

6.4.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, цих Правил та інших нормативно-правових актів..

6.4.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

6.4.3. Всі види проектних робіт на території села здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови села (після їх розробки та затвердження).

6.4.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи будинків, споруд, їх фасадів здійснюються за проектами, погодженими та затвердженими управлінням архітектури, виконавчим комітетом сільської ради та на підставі дозволу на виконання ремонтних або будівельних робіт.

6.4.5. Можливість повторного використання раніше погодженої проектної документації для проведення робіт визначає виконавчий комітет сільської ради.

6.4.6. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці та громадяни зобов’язанні:

6.4.6.1. Забезпечити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим  виконавчим комітетом сільської ради.

6.4.6.2. Забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами.

6.4.6.3. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання цих робіт.

6.4.6.4. Розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим з управлінням архітектури, виконавчим комітетом сільської ради.

6.4.6.5. При проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

6.4.6.6. Регулярно проводити обстеження  та  здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації.

6.5. Вимоги до утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків, спортивних споруд.

6.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.5.3. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 року N 110.

6.5.4. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для заняття фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечити їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього середовища.

6.5.5. Адміністрації фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатори спортивних заходів або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог.

6.5.6. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається.

6.6. Вимоги до утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення, зовнішньої реклами.

6.6.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.6.2. Розміщення зовнішньої реклами у селі проводиться на підставі дозволів виконавчого комітету сільської ради.

6.6.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на сільській території, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк.

6.6.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими після проведення відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів та виконання у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою села.

6.6.5. Виносні рекламні засоби розміщуються на підставі дозволу виконавчого комітету сільської ради.

6.6.6. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

6.6.7. Забороняється розміщення оголошень, плакатів та іншого довідкововго матеріалу безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

6.6.8. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування (в радіусі 7 метрів навколо опори). При короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з комунальними підприємствами для забезпечення прибирання території.

6.6.9. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

6.6.10 Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

6.6.11. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

6.6.12. Розклеювання об’яв, оголошень та інших рекламних матеріалів дозволяється тільки на спеціально призначених для цього рекламних тумбах з дозволу виконавчого комітету сільсьокї ради.

6.6.13. Відповідальність за самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими довідковими матеріалами або інформацією на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець.

6.7. Вимоги до утримання малих архітектурних форм комерційного призначення.

6.7.1. Утримання малих архітектурних форм комерційного призначення здійснюється їх балансоутримувачами.

6.7.2. Зовнішній вигляд та благоустрій прилеглої території навколо малих архітектурних форм повинен відповідати проектній документації.

6.7.3. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття та забезпечується зовнішнє штучне освітлення.

6.7.4. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.7.5. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в мережу каналізації.

6.7.6. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень (крім випадків, наявності дозволу виконавчого комітету).

6.7.7. Споруди малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, та інші) повинні утримуватись у зразковому стані, своєчасно ремонтуватись та фарбуватись. Фарбування малих архітектурних форм проводити тільки в кольори, погоджені з виконавчим комітетом сільської ради;

6.7.8. Знесення самовільно встановлених кіосків, а також інших малих архітектурних форм, проводиться за рішенням суду.

6.7.9. Малі архітектурні форми розташовуються на підставі рішення сільської ради, а для власників земельних ділянок – на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, та з таким розрахунком, щоб вони не заважали механізованому прибиранню території.

6.7.10. Малі архітектурні форми повинні утримуватись у зразковому стані, зовнішній вигляд має відповідати архітектурно – художнім вимогам.

6.8. Вимоги до утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення.

6.8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені вказані елементи.

6.8.2. Відповідальність за збереження та контроль за утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території села, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів.

6.8.3. Садово-паркові лавки розміщуються за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради, утримуються в належному стані, фарбуються не менше двох разів на рік. Встановлення та догляд за лавками здійснюють підприємства, за якими вони закріплені або ті, що експлуатують об’єкти, на яких встановлені лавки.

6.8.4. Забороняється без архітектурно – планувальних завдань, дозволу управління архітектури, та погодженням виконавчого комітету сільської ради встановлювати на площах, тротуарах, і інших територіях села малі архітектурні форми некомерційного призначення (бесідки, ротонди, арки, знаки, інформаційні матеріали, виносні щити, огорожі, паркани та ін), огороджувати земельні ділянки, сади, домоволодіння, підприємства, установи, організації.

6.8.5. Підприємства, установи та організації, всіх форм власності, приватні підприємці та фізичні особи зобов’язані на обґрунтовану вимогу виконавчого комітету сільської ради проводити заміну, перестановку чи ремонт малих архітектурних форм некомерційного призначення.

6.9. Вимоги до утримання телефонних автоматів.

6.9.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, малих архітектурних форм некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати, розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі.

6.9.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт, підтримувати в належному технічному та естетичному стані малі архітектурні форми некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати.

6.9.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів, малих архітектурних форм некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати.

Розділ 7. Порядок санітарного очищення території села

7.1. Санітарне очищення території села включає механізоване та ручне прибирання об'єктів благоустрою, збір та вивезення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території села відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

7.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов'язані укласти договори на вивезення та знешкодження побутових відходів.

7.3. Суб’єкти благоустрою зобов’язані дотримуватись наступних правил санутримання та саночистки села:

7.3.1. Категорично забороняється накопичувати на прилеглій, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи; влаштовувати звалища (будь–якого сміття, відходів будь–якої величини).

7.3.2. Контейнери для побутових відходів, майданчики та прилегла до них територія повинна утримуватися в належному санітарно–технічному стані.

7.3.3. Громадські туалети, вигрібні ями необхідно дезінфікувати.

7.3.4. Для збору рідких відходів в неканалізованих домоволодіннях  встановлюються дворові помийні ями, які повинні мати водонепроникний вигріб і наземну частину з кришкою та решіткою для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення решітки передня стінка помийної ями повинна зніматися або відкриватися. При наявності дворових туалетів вигріб може бути спільним. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений під’їзд і освітлення в нічний час.

7.3.5.  Надвірні туалети повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, шкіл, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше ніж 20 і не більше 100 метрів.

7.3.6.  На територіях приватних домоволодінь місця розташування сміттєзбірників, надвірних туалетів і помийних ям визначаються самими господарями, розрив може бути скорочений до 8-10 метрів.

7.3.7. В виняткових випадках, в мікрорайонах приватної забудови, де немає змоги дотримуватись встановлених відстаней від надвірних туалетів, місце тимчасового зберігання відходів, встановлює комісія, яка затверджується  виконавчим комітетом сільської ради.

7.3.8.  Урни для сміття встановлюються біля входу в установи соціально-культурного, побутового, торговельного призначення, біля торговельних точок на ринках, вокзалах, зупинках пасажирського транспорту, у скверах, на бульварах, площах та інших місцях.

7.3.9. Дворові збірники, контейнери, урни повинні утримуватись у справному стані, очищатись від сміття по мірі його накопичення, митись і дезінфікуватись суб’єктами у сфері благоустрою.

7.3.10. Майданчики для розміщення контейнерів та сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручними для під’їзду.

7.3.11. Майданчики для розміщення у дворах контейнерів по збору твердих побутових відходів визначаються виконавчим комітетом сільської ради за походженням з санепідемстанцією.

7.3.12. Місця зупинок спецавтотранспорту по збору побутових відходів визначаються власниками будинків (балансоутримувачами) спільно з санепідемстанцією та спеціалізованими підприємствами.

7.3.13. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованими підприємствами та погоджуються з власниками будинків (балансоутримувачами), комітетами самоорганізації населення мікрорайонів.

7.3.14. Для забезпечення шумового комфорту жителів побутові та  харчові відходи вивозяться не раніше 7.00 години і не пізніше 23.00 години.

7.3.15. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники та прилеглі до них території, місця збору побутових відходів здійснюють комунальні підприємства та інші суб’єкти господарювання (на умовах договору). За належний технічний стан контейнерів несе відповідальність їх власник.

7.3.16. В мікрорайонах приватної забудови місця збору побутових відходів прибирає працівник спеціалізованого транспорту.

7.3.17. При виконанні ремонтних робіт в житлових будинках вивіз будівельних відходів забезпечує замовник або виконавець будівельних робіт.

7.3.18. Знешкоджувати відходи, вивезені з села, необхідно тільки на полігоні твердих побутових відходів.

7.3.19. Вивезення та вивантаження відходів в невизначених для цього місцях, а також прикопування їх, не допускається.

7.3.20. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності та громадянам забороняється:

7.3.20.1. Викидати на території села, у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові, виробничі відходи, нечистоти, а також   засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами.

7.3.20.2. Зливати на території села, в тому числі в зливову каналізацію та зливодощоприймальні пристрої вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води, після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатись до зливової каналізації.

7.3.20.3. Встановлювати на подвір’ї санітарні пристрої (туалети, помийні ями тощо), які не відповідають санітарним нормам.

7.3.20.4. Утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, що здатні загнивати.

7.3.20.5. Мити посуд, прати білизну та інше біля водопровідних колонок і у відкритих водоймах; виливати на вулицю мильну та використану воду і інші побутові нечистоти.

7.3.20.6. Купати домашніх тварин у водоймах, вигулювати їх у невстановлених місцях.

7.3.20.7. Мити транспортні засоби та інше біля водопровідних колонок та в заплавах річок, водойм та в інших місцях, якщо це може призвести до забруднення об’єктів благоустрою села та довкілля.

7.3.20.8. Викидати з балконів та вікон сміття та різні предмети.

7.4. Організація то проведення санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою.

7.4.1. З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озеленення, підтримання чистоти і порядку в селі рішенням виконавчого комітету можуть оголошуватись дні чистоти (санітарні дні), суботники, а також місячники по санітарній очистці села та благоустрою.

7.4.2. Роботи з прибирання та санітарній очистці території, об’єктів благоустрою мають сезонний характер: весняні та осінні.

7.4.3. Суб'єкти у сфері благоустрою щороку з 1 березня по 15 квітня забов'язані провести прибирання та санітарне очищення на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях включно.

7.4.3.1. Прибирати та очищати територію від залишків листя, сміття та іншого бруду після зимової пори року.

7.4.3.2. Знищити бур'яни, підрізати дерева та кущі.

7.4.3.3. Провести роботу по відновленню зелених насаджень (газонів, квітників, клумб та інше).

7.4.3.4. Очистити а в необхідних випадках пофарбувати малі архітектурні форми некомерційного призначення, а також фасади малих архітектурних форм комерційного призначення.

7.4.4. Суб'єкти у сфері благоустрою щороку з 15 жовтня по 1 грудня зобов’язані провести прибирання та санітарне очищення на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях включно.

7.4.4.1. Прибирати опале листя та зрізане сухе гілля з дерев і вивозити на відведені для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів.

Розділ 8. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють окремі види діяльності

8.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

8.1.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють будівельну діяльність, зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, відведені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

8.1.2. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або  будівельних робіт відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про планування і забудову територій».

8.1.3. При виконанні будівельних та ремонтно-будівельних робіт відповідальні особи зобов’язані:

8.1.3.1.       Огороджувати будівельні майданчики охайними або інвентарними щитами відповідно до проектної документації.

8.1.3.2.       Вживати необхідних заходів, спрямованих на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика. Ґрунт та сміття з територій підприємств, будівельних майданчиків та будинковолодінь необхідно транспортувати  в місця, спеціально відведені та обладнанні під звалища. Не викидати сміття та ґрунт у невстановлених місцях.

8.1.3.3.       Будівельне сміття та ґрунт вивозити з будівельних майданчиків регулярно.

8.1.3.4.       Розбирати риштування, вивозити механізми та матеріали негайно, після того як відпаде в них потреба.

8.1.4. Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені у триденний термін після їх закінчення та передані відповідним організаціям комунального господарства, на балансі яких вони знаходяться.

Примітка: відновлення зелених насаджень та асфальтового покриття проводиться у терміни, встановлені у дозволі на виконання земляних робіт.

8.1.5. Будь-яке капітальне будівництво, реконструкція та перепрофілювання об’єктів, будівництво та розміщення огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установка інших малих архітектурних форм, меморіальних дошок, дошок пошани, рекламних стендів, щитів для газет та оголошень, а також будівництво підземних споруд, інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, дозволяється тільки після погодження з виконавчим комітетом.

8.1.6. Для здійснення земляних робіт на міських територіях (вулицях, провулках, дворах, зелених зонах, площах, тротуарах, дорогах та інших територіях) суб’єкти господарювання та громадяни, які безпосередньо проводять земляні роботи, повинні отримати в установленому порядку дозвіл на виконання земляних робіт (Додаток 1 та Додаток 2 цих Правил). Якщо земляні роботи здійснюються на зеленій зоні (газон, дерева, клумба тощо) - отримати дозвіл на знесення зелених насаджень у виконавчому комітеті та сплатити відновну вартість за знесення зелених насаджень.

8.1.7. Видача дозволу на розриття вулиць з твердим покриттям та інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, на головних магістралях, у скверах, парках, бульварах або строком більше доби проводиться тільки за розпорядженням сільського голови.

8.1.8. При узгодженні розміщення інженерних комунікацій та споруд всі суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять земляні роботи, повинні отримати та виконувати в установленому порядку всі необхідні технічні умови, видані балансоутримувачами об'єктів та елементів благоустрою і підземних комунікацій.

8.1.9. Дозвіл (Додаток 4 цих Правил) на проведення робіт видається у виконавчому комітеті замовнику або представнику замовника за довіреністю протягом трьох робочих днів після проведення засідання комісії по видачі дозволів.

8.1.10. По закінченню терміну дії дозволу, дозвіл анулюється, а земляні роботи які продовжують виконуватись  розцінюються як самовільні.

8.1.11. У разі відмови замовника від дозволу на виконання робіт, кошти отриманні за видачу дозволу не повертаються.

8.1.12. Керівник організації, яка виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених в дозволі на ведення земляних робіт та цих Правил. Також відповідальність несе керівник субпідрядної організації.

8.1.13. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені на вимогу працівників сільської ради. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності.

8.1.14. Організації, які систематично порушують проведення робіт, видача дозволів на проведення робіт припиняється до завершення ними розпочатих робіт та виправлення допущених порушень.

8.1.15. Для проведення робіт по прокладанню інженерних мереж керівники організацій зобов’язані виділити відповідальних осіб, які мають необхідні технічні знання для виконання робіт та ознайомлені з правилами техніки безпеки. Виконавці робіт і робітники повинні вивчити правила безпеки проведення робіт в зоні розміщення діючих газопроводів, електрокабелів, ліній зв’язку та інших комунікацій;

8.1.16. Дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи. У разі відсутності дозволу на місці проведення земляних робіт, роботи мають бути припиненні на вимогу працівників сільської ради, а відповідальна особа притягується до адміністративної відповідальності.

8.1.17. До початку проведення земляних робіт необхідно:

8.1.17.1. Узгодити схему виконання робіт ДАІ (у разі проведення робіт на проїжджих часинах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів).

8.1.17.2. Виставити дорожні знаки, що забезпечують безпеку руху транспорту і пішоходів у будь-який час доби (у разі проведення робіт на проїжджих часинах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів)

8.1.17.3. Зняти рослинний шар ґрунту та передати по акту балансоутримувачу зелених насаджень.

8.1.17.4. Місця виконання земельних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені і оснащені застерігаючими засобами стандартного типу, до будівельних майданчиків облаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям. Виїзди з будівельних майданчиків повинні бути облаштовані засобами для миття коліс.

8.1.17.5. У темний час доби позначити огорожу червоними світловими сигналами. На огорожі вивісити таблички з назвою організації, що виконує роботи, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за виконання робіт і термін закінчення робіт.

8.1.17.6. Забезпечити під час проведення робіт під’їзди та підходи до житлових будинків та інших споруд.

8.1.17.7. Влаштувати через траншеї містки належної міцності.

8.1.18. На вулицях, площах та інших благоустроєних територіях прокладка підземних комунікацій здійснюється з визначенням умов:

8.1.18.1. Роботи виконуються короткими ділянками у відповідності з проектом організації робіт.

8.1.18.2. Роботи по наступних ділянках виконуються тільки після закінчення робіт на попередній ділянці, включаючи відбудову та прибирання території.

8.1.18.3. Ширина траншеї повинна бути мінімальна, не перевищувати норм технічних умов на підземні прокладки.

8.1.18.4. Розриття шляхового покриття повинно проводитись на 20-30 см ширше траншеї і мати прямолінійні контури.

8.1.18.5. Стіни глибоких траншей, котлованів повинні кріпитись дошками і щитами.

8.1.18.6. Забезпечується охорона від пошкоджень на ділянці робіт існуючих підземних комунікацій.

8.1.18.7. Розриття вздовж вулиць повинно проводитись ділянками довжиною: для газу, водопроводу, каналізації, тепломережі – до 300 погонних метрів,  для прокладки кабелю – до 600 погонних метрів (на довжину котушки).

8.1.19. Знятий асфальт, зайвий, непридатний для повторної засипки, ґрунт, що виймається з траншеї або котловану, слід вивозити одночасно з розриттям траншеї (котловану), не допускаючи тимчасових відвалів, погодивши місце складування з виконавчим комітетом.

8.1.20. Якщо розриваються вдосконалені покриття, засипка траншей чи котловану повинна виконуватись піщано-гравійною сумішшю з пошаровим ущільненням катком.

8.1.21. При розритті в зоні невдосконалених покриттів, засипка траншеї і котлованів може виконуватись місцевим ґрунтом з обов'язковим пошаровим ущільненням катком.

8.1.22. На центральних вулицях та площах села, в місцях інтенсивного руху транспорту та пішоходів роботи по будівництву і реконструкції підземних комунікацій (за винятком аварійного позапланового характеру) рекомендується виконувати в нічний час. Прибирання огорож, ґрунту та будівельних матеріалів повинні виконуватись до 6 години ранку.

8.1.23. Відновлення об’єктів та елементів благоустрою виконується особами, які виконували земляні роботи та надали гарантії на відновні роботи, в термін, визначений дозволом. Ці організації зобов'язані після виконання відновних робіт скласти акт за участю балансоутримувача об’єкту благоустрою та представників сільської ради.

8.1.24. Відновлення асфальтобетонного покриття та зеленої зони, з подальшим посівом трави, повинно бути виконано у вказані в дозволі строки. У разі виконання робіт вздовж тротуарів та проїжджих частин вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводиться на всю ширину тротуару та проїжджої частини вулиці.

8.1.25. Будівельні майданчики повинні бути облаштовані тимчасовими огорожами. Дозвіл (Додаток 6) на встановлення цих огорож видає виконавчий комітет згідно встановленого порядку (Додаток 3).

8.1.26. Після спливу терміну, визначеному в дозволі на встановлення огорожі, та дозволі на виконання будівельних робіт, тимчасова огорожа будівельного майданчику вважається самовільно встановленою.

8.1.27. При несвоєчасному закінчені земляних робіт, невідновлені або неякісному відновлені твердого покриття (асфальтобетонного, ґрунтового)- по закінченню земляних та інших робіт по благоустрою, відповідальність несе замовник разом з відповідальною особою яка виконувала роботи.

8.1.28. Відхилення від раніше погодженого проекту під час виконання робіт не допускається і розцінюється як самовільна дія. В цьому випадку роботи мають бути негайно припиненні, а відповідальна особа притягнута до адміністративної  відповідальності.

8.1.29. Дозвіл видається на місце проведення робіт зазначене у заяві один раз, з правом продовження не більше одного разу. Термін дії дозволу продовжується у разі надання письмового клопотання з поясненням про причини зриву термінів виконання робіт

Примітка: клопотання повинне надаватися не пізніше як за 5 діб до закінчення дії первинного дозволу.

8.1.30. Після спливу наміченого в дозволі терміну закінчення виконання робіт він втрачає силу і не може служити підставою для виконання робіт. Виконання земляних робіт по простроченим дозволам розцінюється як самовільна дія. В цьому випадку дозвіл продовжується тільки після притягнення винних до адміністративної відповідальності.

8.1.31. Після виконання земляних робіт на зелених зонах або клумбах, виконавці робіт зобов'язані провести:

8.1.31.1. Рекультивацію земельної ділянки.

8.1.31.2 Посів газонної трави або посадку квітів, заздалегідь погодивши ці роботи з комунальним підприємством.

8.1.32. Відповідальність за якістю засипки траншеї, трамбування ґрунту здійснює організація, яка видала гарантії на відновлювальні роботи. Відбудовчі роботи на головних магістралях, у скверах, парках, бульварах, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї ( не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі.

8.1.33. Роботи з усунення наслідків аварій, пов’язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд, розпочинаються негайно після повідомлення телефонограмою сільську раду, пожежну інспекцію, станцію швидкої медичної допомоги, всі комунальні організації, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з обов’язковим подальшим оформленням аварійного дозволу (Додаток 5 цих Правил) протягом не більше доби.

8.1.34. Строк дії аварійного дозволу не більше трьох діб. При відсутності дозволу сільського голови або збільшення строку проведення робіт розриття вважається самовільним. Після спливу даного терміну організація, якій видано дозвіл, повинна відновити місце розриття (зробити асфальтоване покриття, відновити зелену зону) на протязі трьох діб.

8.1.35. Якщо ліквідація аварії не може бути проведена в триденний термін, то аварійний дозвіл закривається в виконавчому комітеті. На засіданні у виконавчому комітеті видається плановий дозвіл на виконання робіт згідно заяви.

8.1.36. Після ліквідації аварії, котлован під проїжджими частинами і тротуарами повинен бути засипаний піском, ущільнений . Відновлення дорожнього покриття на дорогах та проїздах повинне виконуватись в терміни згідно діючим нормативним документом.

8.1.37. Відповідальність за збереження існуючих підземних інженерних мереж, зелених насаджень несе організація, що виконує земляні роботи. У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені силами та за рахунок коштів організацій, що виконувала земляні роботи та по вказівці організації, яка експлуатує ці комунікації.

8.1.38. У кожному випадку виконання земляних робіт без відповідного дозволу, при пошкодженні існуючих підземних мереж, зелених насаджень, та інших елементів благоустрою, органи та посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за діяльністю з благоустрою населених пунктів, складають протокол про адміністративне правопорушення.

8.1.39. Відповідальність за виконання земляних робіт без одержаного в установленому порядку дозволу несуть громадяни і посадові особи, відповідальні за виконання земляних робіт.

8.1.40. При порушенні цих Правил та вимог встановлених проектною документацією дозвіл на виконання земляних робіт втрачає свою силу з дня виявлення порушень. Повторний дозвіл видається тільки після усунення виявлених недоліків.

8.1.41. При виконанні земляних робіт забороняється:

8.1.41.1 Завалювати будівельними матеріалами зелені насадження, кришки люків, колодязів, водостічних решіток.

8.1.41.2. Видалення дерев, чагарників та газонів без спеціального дозволу виконавчого комітету.

8.1.42. Забороняється без дозволу виконавчого комітету огороджувати  місця проведення земельних, будівельних, ремонтних та інших робіт по благоустрою села.

8.1.43. По закінченні термінів визначених у дозволі він в обов’язковому порядку на протязі трьох днів підлягає поверненню до виконавчого комітету.

8.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

8.2.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

8.2.2. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового збору сміття, біотуалети згідно з санітарними нормами.

8.2.3. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, концертних, рекламних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням дозволу у виконавчом комітеті.

8.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

8.3.1. Утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, проводиться відповідно до вимог цих Правил.

8.3.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інше).

8.3.3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані встановити стаціонарні урни для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу закладу об’ємом не менше ніж 40 літрів, забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій зелених зон власними силами або на умовах договору із спеціалізованими організаціями.

8.3.4. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, тротуарах, інших територіях загального користування.

8.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажу.

8.4.1. Порядок перевезення пасажирів та вантажу здійснюється відповідно вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 року № 2344-III, інших нормативно-правових актів.

8.4.2. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість забруднення дорожніх об’єктів землею, камінням, будівельними матеріалами, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, розвіюванням безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Розділ 9. Дотримання тиші в громадських місцях на території села

9.1. Юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою запобігання та зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення, іонізуючих випромінювань та інших факторів, зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень та територій села (захищені об’єкти):

9.1.1. Житлових будинків та прибудинкових територій.

9.1.2 Лікувальних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури.

9.1.3. Готелів та гуртожитків.

9.1.4. Закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу.

9.1.5. Інших будівель та споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

9.1.6. Парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території житлових мікрорайонів села.

9.2.Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

9.3. В приміщеннях, які розташовані в житлових будинках використання телевізорів, магнітофонів, іншої звуковідтворювальної апаратури дозволяється тільки при зменшенні рівня звуку, що не потурбує спокій мешканців будинку. 

9.4. В період доби з 22.00 год. до 8.00 год. на захищених об’єктах забороняються гучний спів та викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

9.5. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та вихідні дні – цілодобово.

9.6. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

9.7. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

9.7.1 Попередження або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

9.7.2 Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

9.7.3 Попередження пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

9.7.4 Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, інших масових заходів, про які завчасно оповіщають виконавчий комітет.

9.7.5. Роботи обладнання та механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель, за умов невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

9.7.6 Відзначення встановлених законом святкових та вихідних днів відповідно до рішень виконавчого комітету, проведення спортивних змагань.

9.7.7. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у дозволений час за погодженням з виконавчим комітетом. Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

9.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

9.9 При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

Розділ 10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території села

10.1. За невиконання або неналежне виконання вимог вих Правил винні особи несуть відповідальність передбачену Кодексом України “Про адміністративні правопорушенні”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Новопетрівської сільської ради.

До відповідальності за порушення у сфері благоустрою притягуються особи, винні у:

- порушенні вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і цих правил;

проектуванні об’єктів благоустрою с. Нові Петрівці з порушенням вимог Правил забудови Київської області та державних будівельних норм;

- порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні)  вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення;

- забрудненні (засміченні) території;

- самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на об’єктах благоустрою території села;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо;

- створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об’єктів та елементів благоустрою;

- ухилення від укладення договору на вивезення побутових відходів.

(із змінами, внесеними згідно з

рішенням Новопетрівської сільської

ради №337- 14-6 від 27.06.2012р.)

10.2. Протоколи за фактами порушень законодавства, що регулює благоустрій населених пунктів складають уповноважені на те виконавчим комітетом посадові особи.

Розділ 11. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі  яких діють  Правила

11.1 Правила розроблені на основі:

1)  Цивільного кодексу України..

2)  Кодексу України про адміністративні  правопорушення

3)  Земельного кодексу України.

4)  Водного кодексу України.

5)  Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

6)  Закону України "Про рекламу”.

7)  Закону України "Про планування і забудову територій".

8)  Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».

9)  Закону України "Про охорону навколишнього  природного середовища".

10)  Закону України "Про відходи".

11)  Закону України "Про автомобільні дороги".

12)  Закону України "Про автомобільний транспорт".

13)  Закону України "Про  охорону культурної  спадщини".

14)  Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

15)  Закону України "Про  органи самоорганізації населення".

16) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев,  кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

17) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.06 р. № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

18)  Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.03 р. № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів".

19) Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.05 р. № 121 "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні″.

20) Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.01 р. № 226 "Про затвердження Інструкції з інвентаризації  зелених насаджень у населених пунктах України"           

21) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.06 р. № 302 "Про затвердження зразків акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень". Та інших чинних нормативно-правових актів.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                  С.О. Костюк

 

 

 

Додаток 1

до Правил благоустрою

території села Нові Петрівці

 

 

Порядок видачі дозволу на виконання планових

земляних робіт суб’єктам господарювання

 

1. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 днів до проведення робіт подає до виконавчого комітету пакет документів:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД;

- заяву на ім’я сільського голови відповідного зразка із зазначенням місця та строку проведення робіт.

До заяви додається:

1) робочий проект, погоджений зі всіма зацікавленими організаціями;

2)  заявку за підписом керівника організації про призначення відповідальної особи за роботи;

3) схему організації робіт з урахуванням маршрутів руху транспорту, погоджену з автоінспекцією (в разі проведення робіт на проїжджій частині);

4) календарний графік проведення робіт (з термінами виконання);

5) гарантію за підписом керівника і головного бухгалтера, про наявність матеріалів, робочої сили, механізмів, автотранспорту, необхідної кількості щитів для огорож, перекидних мостів, застерігаючих засобів безпеки;

6) зобов'язання на  відновлення порушених об’єктів та елементів благоустрою, узгодженого із землекористувачем за підписом керівника організації і головного бухгалтера;

7) поперечний профіль магістралей з позначенням існуючих і проектних комунікацій (у випадку прокладки комунікацій закритим способом під магістралями вулиці);

8) копію угоди з спеціалізованим підприємством на виконання робіт по відновленню тротуарної плитки та асфальтобетонного покриття після проведення земельних робіт;

9) документ, який свідчить та підтверджує про право власності або користування земельною ділянкою;

10) ліцензію на право виконання робіт, видану у порядку передбаченому чинним законодавством.

2. Сільська рада у термін до 3 днів оформляє два бланки дозволу і подає їх заявнику для погодження іншими представниками місцевих дозвільних органів та зацікавленими службами, також надає представника для огляду місця проведення земляних робіт для складання відповідного акта.

3. Після підписання дозволу представниками місцевих дозвільних органів та зацікавленими службами заявник повертає його сільській раді, але не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання виконавчого комітету.

4.  На поточному засіданні виконавчого комітету приймається рішення щодо видачі (невидачі) дозволу.

На засіданні виконавчого комітету обов’язковою є присутність відповідальної особи або заявника.

 5.  При прийнятті позитивного рішення щодо видачі дозволу заявнику нараховується відповідна плата, згідно з рішенням сільської ради. За пред’явленням документа про оплату за отримання дозволу погоджений дозвіл видається замовнику або представнику замовника за довіреністю протягом трьох робочих днів після проведення засідання виконавчого комітету.

6. Після закінчення виконання робіт та терміну дії дозволу його необхідно повернути в сільську раду для огляду місця після проведення земляних робіт.

 

   

 

Додаток 2

до Правил благоустрою

території села Нові Петрівці

 

 

Порядок видачі дозволу на виконання планових земляних робіт фізичним особам

 

1. Для отримання дозволу фізичні особи  не пізніше ніж за 10 днів до проведення робіт подає виконавчого комітету  пакет документів:

- заяву на ім’я сільського голови відповідного зразка із зазначенням місця та строку проведення робіт;

- копію паспорта ( 1,2,11 сторінки);

До заяви додається:

1)  робочий проект, погоджений зі всіма зацікавленими організаціями;

2)  заявку за підписом  про призначення відповідальної особи за роботи;

3) схему організації робіт з урахуванням маршрутів руху транспорту, погоджену з автоінспекцією ( в разі проведення робіт на проїжджій частині);

4) календарний графік проведення робіт (з термінами виконання);

5) гарантійний лист про наявність матеріалів, робочої сили, механізмів, автотранспорту, необхідної кількості щитів для огорож, перекидних мостів, застерігаючих засобів безпеки;

6) зобов'язання на  відновлення порушених об’єктів та елементів благоустрою,   узгодженого із землекористувачем за підписом керівника організації і головного бухгалтера;

7) поперечний профіль магістралей з позначенням існуючих і проектних комунікацій (у випадку прокладки комунікацій закритим способом під магістралями вулиці);

8) копію угоди з спеціалізованим підприємством на виконання робіт по відновленню тротуарної плитки та асфальтобетонного покриття після проведення земельних робіт;

9) ліцензію на право виконання робіт, видану у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10) документ, який підтверджує право власності або користування земельної ділянки.

2.  На поточному засіданні виконавчого комітету приймається рішення щодо видачі (невидачі) дозволу.

На засіданні виконавчого комітету обов’язковою є присутність відповідальної особи або заявника.

3.   При прийнятті позитивного рішення щодо видачі дозволу заявнику нараховується відповідна плата. За пред’явленням документа про оплату за отримання дозволу погоджений дозвіл передається фізичні особі  

4.   Після закінчення виконання робіт та терміну дії дозволу його необхідно повернути до сільської ради.

 

 

Додаток 3

до Правил благоустрою

території села Нові Петрівці

 

 

Порядок видачі дозволу на встановлення тимчасової

огорожі будівельного майданчика

 

1. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 днів до проведення робіт подає в сільську раду пакет документів:

- заяву на ім’я сільського голови відповідного зразка із зазначенням місця та строку проведення робіт;

- для юридичних осіб – копію   свідоцтва про державну реєстрацію СПД, для фізичних осіб – копію паспорта (1,2,11  сторінки).

До заяви додається:

1)          робочий проект погоджений зі всіма зацікавленими організаціями;

2)  заявку за підписом керівника організації про призначення відповідальної особи за роботи;

3) гарантію за підписом керівника і головного бухгалтера про наявність матеріалів, робочої сили, механізмів, автотранспорту, необхідної кількості щитів для огорож, перекидних мостів, застерігаючих засобів безпеки;

4) гарантію на благоустрій місця розриття (в разі вкопування огорожі);

5) копію дозволу на виконання  будівельних робіт та проект організації будівництва, або копію дозволу на виконання підготовчих робіт;

6) документ, який підтверджує право власності або користування земельної ділянки;

7) копію рішення про надання дозволу на будівництво.

2. Сільська рада у термін до 3 днів оформляє два бланки дозволу і подає їх заявнику для погодження іншими представниками місцевих дозвільних органів та зацікавленими службами, також надає представника для огляду місця проведення робіт для складання відповідного акта.

3. Після підписання дозволу представниками місцевих дозвільних органів та зацікавленими службами заявник повертає його сільській раді, але не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання виконавчого комітету.

4.  На поточному засіданні виконавчого комітету приймається рішення щодо видачі (невидачі) дозволу.

На засіданні виконавчого комітету обов’язковою є присутність відповідальної особи або заявника.

 5.  При прийнятті позитивного рішення щодо видачі дозволу заявнику нараховується відповідна плата, згідно з рішенням сільської ради. За пред’явленням документа про оплату за отримання дозволу погоджений дозвіл видається замовнику або представнику замовника за довіреністю протягом трьох робочих днів після проведення засідання виконавчого комітету.

6. Після закінчення виконання робіт та терміну дії дозволу його необхідно повернути в сільську раду для огляду місця після демонтажу огорожі.