ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ІЗ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ 

Новопетрівська сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної та приватної форми власності.

Інформація про об'єкти оцінки:

Назва об’єкта 1: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки:для продажу на земельних торгах; розмір земельної ділянки: 1,000 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Назва об’єкта 2: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки:для продажу на земельних торгах; розмір земельної ділянки: 2,000 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Назва об’єкта 3: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки:для продажу на земельних торгах; розмір земельної ділянки: 2,000 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Назва об’єкта 4: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки:для продажу на земельних торгах; розмір земельної ділянки: 3,9644 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Назва об’єкта 5: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки: для визначення викупної ціни земельної ділянки, що відчужується для суспільних потреб; розмір земельної ділянки: 0,1988 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.03, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств; наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Назва об’єкта 6: земельна ділянка; місцезнаходження об'єкта оцінки: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; мета проведення оцінки:для визначення вартості земельної ділянки, що   передається   у  власність  замість  відчужуваної; розмір земельної ділянки: 0,1988 га; цільове призначення земельної ділянки: Код КВЦПЗ 11.02, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;наявність об’єктів, відомості про які містять державну: ні; дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2018р.

Замовник та платник: Новопетрівська сільська рада.

Строк виконання робіт: 10 календарних днів.

Вимоги до учасників конкурсу:до участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель». Претендент на участі в конкурсі повинен  мати:

-  кваліфікацію оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

-   досвід з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

-  перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

-  перелік інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Учасники конкурсу подають до Новопетрівської сільської ради конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого наказом ФДМУ 31.12.2015  №  2075 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за  № 60/28190 (далі – Положення). Конкурсна документація подається  в запечатаному конверті яка складається із:

-       підтвердних документів; 

-    пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання таких робіт, запечатаних в окремому конверті з відміткою «пропозиція на конкурс»;

-       документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

-      заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

-  копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

-    копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);

-       інформація про претендента (додаток 4).

Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4 Положення, повинна містити:

-  відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

-  інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

 

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документообігу та контролю Новопетрівської сільської ради за адресою:  Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171, каб. 23 (з відміткою «На конкурс») за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Останній день подачі заяв – 21 червня 2018 року до 15.00 год.
Конкурс відбудеться 22 червня 2018 року о 10.00 год.  за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171.

Контактний телефон комісії (04596)46610.